1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سرب و کادمیوم در مرحله جوانه زنی و کاربرد ورمی کمپوست در پالایش آلودگی همزمان توسط آفتابگردان زینتی (Helianthus Annuus "Sungold")
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدان، تنش، جوانه زنی، فلزات سنگین، گیاه زینتی، ورمی کمپوست
سال 1401
مجله فرآيند و كاركرد گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه مژده ای ، مینا تقی زاده ، امیر حسین بقائی ، مهدی چنگیزی ، شهاب خاقانی

چکیده

یکی از روش های اصلاح و پاکسازی خاک های آلوده به فلزات سنگین، کاربرد ترکیبات آلی مانند ورمی کمپوست به منظور پالایش و یا تثبیت آلودگی است. در این پژوهش اثر ورمی کمپوست بر قابلیت جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم توسط گیاه آفتابگردان زینتی و اثر این فلزات بر شاخص های جوانه زنی و استقرار گیاه مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در دو آزمایش جوانه زنی و گلخانه ای درسال 98-1397 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. در آزمایش اول از غلظت های 50، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر نیترات سرب و کلرید کادمیوم استفاده شد و سپس شاخص های جوانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایش دوم غلظت های صفر، پنج، 10 و 15 میلی گرم بر کیلوگرم فلز سرب، غلظت های صفر، 400 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم و سطوح صفر، 15 و 30 کیلوگرم در متر مربع ورمی کمپوست به منظور قابلیت جذب فلزات سنگین توسط گیاه آفتابگران زینتی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش اول نشان داد افزایش غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم سبب کاهش طول ریشه چه، ساقه چه و نیز شاخص های جوانه زنی مانند شاخص بنیه بذر، شاخص میزان جوانه زنی و میانگین سرعت جوانه زنی گردید. نتایج آزمایش دوم نشان داد که با افزایش غلظت سرب و کادمیوم در خاک تعداد برگ و طول ساقه گیاه آفتابگردان زینتی کاهش و میزان سرب و کادمیوم خاک، سرب و کادمیوم ریشه و سرب و کادمیوم ساقه افزایش یافت. با افزایش غلظت فلزات سنگین، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز 50-30 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. ورمی کمپوست سبب کاهش میزان این فلزات در خاک، ریشه و ساقه گیاه آفتابگردان زینتی شد و این گیاه زینتی را می توان به عنوان پالایشگر مناطق آلوده به سرب و کادمیوم معرفی کرد.