1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
توانایی کاربرد ماده جهش زای EMS در مقاومت وپالایندگی درختچه زینتی طاووسی نسبت به کادمیوم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1-طاووسی2-گیاه پالایی 3-ماده جهش زاEMS4-فلز سنگین
سال 1395
پژوهشگران محبوبه گنجی دستجردی(دانشجو)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)، علی خدیوی(استاد راهنما)، منصور قربان پور(استاد مشاور)

چکیده

چکیده