1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی توان مقاومت و پالایش کلم زینتی نسبت به عناصر سنگین در شرایط درون شیشه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلم زینتی(Brassica oleraceae) ،گیاه پالایی،سرب(pb) ،روی(zn) ،کشت درون شیشه ای(invitro) ،
سال 1394
پژوهشگران مینا تقی زاده(استاد راهنما)، محمد حسین صنعتی(استاد راهنما)، مریم کریمی(دانشجو)، موسی سلگی(استاد مشاور)

چکیده

آلودگی خاک خطرات روز افزونی برای سلامتی انسان ومحیط زیست دارد، فلزات سنگین از جمله سرب و روی مهم ترین آلاینده های محیط زیست به شمار می ایند که در دهه های اخیر به شدت مورد توجه تعداد زیادی از پژوهشگران قرار گرفته اند. گیاه پالایی یکی از رو شهای مقرون به صرف هایی است که می تواند به خروج این عناصر از خاک کمک کند، هدف از این کار، بررسی توانایی تجمع سرب و روی توسط کلم زینتی در شرایط درون شیشه ای می باشد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی با چهار سطح سرب (صفر، 5 ،10 میلی گرم سرب بر لیتر) ,و روی (صفر، 5 ،10 میلی گرم روی بر لیتر) استفاده شد.برای ایجاد تیمارهای سرب از نمک نیترات سرب و روی از سولفات روی استفاده شد. مقدار غلظت سرب و روی در نمونه ها با استفاده از دستگاه icp تعیین شد و داده ها با طرح کاملا تصادفی بررسی شد.