1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونگی کاربرد زیست ردیاب ها در تخمین آلاینده های محیط زیست
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: زیست ردیابی، آلاینده های محیط زیست، آلودگی هوا، فلزات سنگین
سال 1395
پژوهشگران سیده مرضیه حسینی ، آزاده کاظمی ، مرتضی نادری ، مینا تقی زاده

چکیده

آلودگی های مختلف محیط شهری در سطح جهان به عنوان یک مشکل محیط زیستی مطرح است که سلامت و رفاه انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از موضوعات مورد بحث در محیط زیست ،کاهش آلاینده ها می باشد. از ابزارهای مناسب برای دستیابی به میزان و اثرات آلاینده های محیط استفاده از گیاهان و جانوران است. برای سنجش و ردیابی آلودگی های به وجود آمده در محیط زیست می توان از گونه های مختلف گیاهان و همچنین از جانوران مختلف استفاده کرد که به این روند زیست ردیابی گفته می شود. زیست ردیاب ها در بسیاری از کشورهای جهان برای تخمین نوع و مقدار آلاینده های هوا، خاک و آب و به خصوص هوا مورد استفاده قرار گرفته اند. در این رابطه باید گفت سالهاست که از گیاهان برای ارزیابی جذب و انباشتگی آلاینده های محیط زیست استفاده شده است در این مقاله سعی شده زیست ردیابی را تعریف و انواع آن را معرفی کرده و همچنین برخی از روشهای بکارگیری ردیاب های زیستی مورد بررسی قرار گیرد.