1403/05/04
آزاده کاظمی

آزاده کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0950-7150
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200914786
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
نقش آالیندهها بر سالمت و محیطزیست با تأکید بر تاب آوری اجتماعی )مطالعه بر اساس آالیندهها در شهر اراک( فاطمه موسوی پور، آزاده کاظمی، مهرداد هادی پور، امیر هدایتی آقمشهدی (1401)
برآورد و بررسی سرانه پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای مهشاد باقری، امیر انصاری، آزاده کاظمی، محمود بیات، سحر مستعلی حیدری (1401)
Conflict Analysis of Physical Industrial Land Development Policy Using Game Theory and Graph Model for Conflict Resolution in Markazi Province Amir Hedayati Aghmashhadi, samaneh zahedi, Azadeh Kazemi, Christine Fürst, Giuseppe T Cirella (2022)
بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر اراک با استفاده از GIS الهام روحی، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، علی اکبر ملکی راد (1400)
پهنه بندی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعۀ موردی: ساوه) مهدیه رومیانی، آزاده کاظمی، مهرداد هادی پور، عباس احمدی (1399)
ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار فرزانه چگنی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، آزاده کاظمی (1398)
Water resource policy support system of the Caspian Basin Amir Hedayati Aghmashhadi, Giuseppe T Cirella, samaneh zahedi, Azadeh Kazemi (2019)
Diagnosis and Planning of Impacts of Land-Cover Changes on the Runoff Amir Hedayati Aghmashhadi, fatemeh adeli, Azadeh Kazemi, samaneh zahedi (2018)
تحلیل اقتصادی گزینه های فعلی بهره برداری از تالاب میقان علی لطفی، سیدمهدی حشمت الواعظین، محمدرضا گیلی، آزاده کاظمی (1393)
مقاله ارائه‌شده
The Effect of Air Pollution on Social Resilience: A Case Study, Arak city Fatemeh Moosaviopour, Azadeh Kazemi, Mehrdad Hadipour, Amir Hedayati Aghmashhadi (2020)
Survey of light pollution of Arak city by using of DMSP and Suomi-NPP Satellite Imagery مریم مقصودی کلاردشتی، آزاده کاظمی، امیر هدایتی آقمشهدی، محمدرضا گیلی (1398)
Perspectives on Iran's Environmental Policy Process Issues and Constraints Amir Hedayati Aghmashhadi, Suresh Chandra Babu, Masoud Droodi, samaneh zahedi, Azadeh Kazemi (2018)
بررسی میزان گرد و غبار سطح شهر اراک در یک دوره آماری 30 ساله (1366-1396) فاطمه رضایی، آزاده کاظمی، امیر انصاری، سودابه نامداری (1396)
بررسی شاخص های طیفی جهت مطالعه شوری خاک مهدیه رومیانی، آزاده کاظمی، مهرداد هادی پور، عباس احمدی (1396)
چگونگی کاربرد زیست ردیاب ها در تخمین آلاینده های محیط زیست سیده مرضیه حسینی، آزاده کاظمی، مرتضی نادری، مینا تقی زاده (1395)
کاربردهای نانو فناوری در علم محیط زیست ریحانه مصلحی، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، منصور قربان پور (1395)
بررسی عوامل تاثیرگذار در آلودگکی آب های زیر زمینی و روش های کنترل و پایش آنها معصومه قاسمی، آزاده کاظمی، مهرداد هادی پور، محمدرضا گیلی (1395)
مکانیسم جذب و توزیع فلزات سنگین در گیاهان محمدرضا گیلی، معصومه قاسمی، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی (1394)
اخلاق محیط زیست درراستای آموزه های دینی فرزانه چگنی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، آزاده کاظمی (1393)
طراحی طبیعت شهری فرزانه چگنی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، آزاده کاظمی (1393)
اخلاق محیط زیست در راستای آموزه های دینی فرزانه چگنی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، آزاده کاظمی (1393)
بررسی جایگاه گردشگری در توسعه پایدار اقتصادی مهرداد هادی پور، الهام لطیفی، آزاده کاظمی، علی خدیوی (1393)
حفاظت از منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار الهام لطیفی، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، علی خدیوی (1393)
کتاب
Medicinal Plants and Environmental Challenges Azadeh Kazemi, Mansour Ghorbanpour (2018)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی و ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین گرد و غبار حاصل از صنعت کربنات کلسیم علی کاظمی، آزاده کاظمی، امیر انصاری، کاربر ژیرو کاربر (1402)
مکان یابی ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهر اراک مبتنی بر هوش مصنوعی آزاده کاظمی، امیر هدایتی آقمشهدی، محمدرضا گیلی، اعظم منصوری گواری (1401)
ارزیابی اثرات آلاینده های نقطه ای و غیرنقطه ای بر کیفیت آب رودخانه قره چای آزاده کاظمی، مهدی محمدی قلعه نی، محمد حسن ذاتی (1400)
بررسی آلودگی صوتی و نوری مجموعه دانشگاه اراک آزاده کاظمی، امیر انصاری، رضا جمشیدی (1400)
بررسی شیمیایی، فیزیکی و کانی شناسی گرد و غبار در سطح شهر اراک آزاده کاظمی، عباس احمدی، مریم محمد طاهری (1399)
بررسی توزیع زمانی-مکانی جزایر حرارتی سطح شهر اراک به منظور شناسایی کانون های آلودگی هوا امیر هدایتی آقمشهدی، آزاده کاظمی، محمدرضا گیلی، مریم بوالحسنی (1399)
تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر شهباز آزاده کاظمی، امیر هدایتی آقمشهدی، مصطفی راجعی (1399)
بکارگیری رویکرد اکولوژی صنعتی در واحدهای صنعتی بزرگ (پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه) دشت شازند امیر هدایتی آقمشهدی، آزاده کاظمی، رامین زارع، عاطفه رحمانی (1399)
مقایسه تأثیر آلودگی هوا بر میزان تاب آوری اجتماعی شهروندان مناطق شهر اراک مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، امیر هدایتی آقمشهدی (1399)
بررسی آلودگی نوری شهر اراک با استفاده از سنجش از دور و ارائه ی سیستم مدیریت محیط زیست برای کاهش اثرات آن امیر هدایتی آقمشهدی، آزاده کاظمی، محمدرضا گیلی، مریم مقصودی کلاردشتی (1398)
مدل سازی زیست محیطی الگوی بهینه توسعه شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر اراک) مرتضی نادری، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، الهام نادری (1397)
زیست ردیابی آلودگی ریزگردها و پهنه بندی میزان گرد و غبار در سطح شهر اهواز مرتضی نادری، آزاده کاظمی، مینا تقی زاده، سیده مرضیه حسینی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
حفظ و ساماندهی باغات سنجان و کرهرود آزاده کاظمی، محمدرضا گیلی، حسین صالحی ارجمند (1400)
بهنگام سازی مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک و ظرفیت برد استان مرکزی امیر هدایتی آقمشهدی، امیر انصاری، آزاده کاظمی (1399)
تدوین طرح جامع حفاظت از رودخانه قره چای (فاز اول) آزاده کاظمی، محمدرضا گیلی، مهدی محمدی قلعه نی، مرتضی نادری، جواد مظفری (1399)
بررسی تاثیر تاسیسات مهار آبهای سطحی ایجاد شده بر حق آبه تالاب کویری میقان اراک آزاده کاظمی، محمدرضا گیلی، امیر هدایتی آقمشهدی، مه نوش مقدسی (1398)
بررسی توزیع زمانی گردو غبار سطح استان مرکزی آزاده کاظمی، امیر انصاری، سودابه نامداری (1396)