1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه بسته بندی جدیدی از ورمی کمپوست بر روی ریشه زایی گیاه زینتی برگ بیدی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران مینا تقی زاده ، مریم احسانی

چکیده

مطالعه بسته بندی جدیدی از ورمی کمپوست بر روی ریشه زایی گیاه زینتی برگ بیدی