1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر نانوکامپوزیت های سوپرجاذب کشاورزی بر ویژگی های رشدی بنفشه آفریقایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بنفشه آفریقایی، کشت برون شیشه ای، کشت درون شیشه ای، نانوکامپوزیت سوپرجاذب
سال 1394
پژوهشگران موسی سلگی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد مشاور)، ابوالفضل براتی(استاد مشاور)

چکیده

با توجه به گسترش زندگی شهری، کمبود فضای سبز کافی و لزوم هم زیستی انسان با فضای سبز به منظور تامین اکسیژن و ایجاد آرامش روحی و فواید بی شمار دیگر، وجود گیاهان در محیط خانه ضروری است. نگهداری گیاهان آپارتمانی نیاز به رسیدگی مداوم دارد به همین دلیل بسیاری افراد از نگهداری گیاهان در منزل سر باز می زنند. برای مرتفع ساختن این مشکل بکارگیری مواد و تکنیک هایی که نیاز به رسیدگی مداوم را کاهش دهد، احساس می شود. بنفشه آفریقایی به طریقه آبیاری و دمای آب آبیاری حساس می باشد و آبیاری نامناسب می تواند اثرات مخربی بر ریشه و برگ های گیاه بگذارد. در همین راستا تاثیر نانوکامپوزیت های سوپرجاذب در دو آزمایش شامل کشت گلدانی و همچنین کشت درون شیشه ای بنفشه آفریقایی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش اول که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا در آمد و تاثیر نانوکامپوزیت های سوپرجاذب در چهار سطح (0، 1، 2 و 3 گرم در هر گلدان( با سه دوره 5، 10 و 15 روزه آبیاری بر ویژگی های مورفولوژیکی و ویژگی های فیزیولوژیکی بنفشه آفریقایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با بکارگیری نانوکامپوزیت ها علاوه بر کاهش اثرات منفی کم آبیاری، باعث بهبود ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی بنفشه آفریقایی شد. در آزمایش دوم کشت درون شیشه ای نیز قابلیت بکارگیری نانوکامپوزیت ها به عنوان جایگزین ماده آگار برای رشد ریزنمونه های این گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان 25 درصد نانوکامپوزیت های سوپرجاذب در محیط کشت درون شیشه ای می توانند علاوه بر کاهش هزینه ها باعث بهبود برخی ویژگی های رشدی ریزنمونه گردد. با توجه به کاربردهای گسترده سوپرجاذب ها در کشاورزی، در زمینه گیاهان زینتی نیز می توان استفاده موثری از ویژگی آهسته رهش بودن این ماده در بستر کشت برای تامین همیشگی آب در بستر و جلوگیری از صدمات گفته شده نمود.