1403/03/09
ابوالفضل براتی

ابوالفضل براتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Reliable Kinetics for Drug Delivery with a Microfluidic Device Integrated with the Dialysis Bag Javad Esmaeili, Aboulfazl Barati, Ehsan Salehi, Jafar Borhanian (2023)
Integration of microbubbles with biomaterials in tissue engineering for pharmaceutical purposes Javad Esmaeili, Farnoush Sadat Rezaei, Farzaneh Mahmoudi Beram, Aboulfazl Barati (2020)
Fabrication of novel agarose–nickel bilayer composite for purification of protein nanoparticles in expanded bed adsorption column roozbeh Mofidian, Aboulfazl Barati, Mohsen Jahanshahi, Mohammad Hassan Shahavi (2020)
Generation Process and Performance Evaluation of Engineered Microsphere Agarose Adsorbent for Application in Fluidized-Bed Systems roozbeh Mofidian, Aboulfazl Barati, Mohsen Jahanshahi, Mohammad Hassan Shahavi (2020)
Solvothermal synthesis of CuFe2O4 and Fe3O4 nanoparticles with high heating efficiency for magnetic hyperthermia application Seyedeh Maryam Fotukian, Aboulfazl Barati, Meysam Soleymani, Ali Mohammad Alizadeh (2019)
Optimization on thermal treatment synthesis of lactoferrin nanoparticles via Taguchi design method roozbeh Mofidian, Aboulfazl Barati, Mohsen Jahanshahi, Mohammad Hassan Shahavi (2019)
Efficient copper removal from wastewater through montmorillonite-supported hydrogel adsorbent Masoud Vesali Naseh, Aboulfazl Barati, Mohammadreza Vesali Naseh (2019)
حذف یون های مس از پساب صنعتی توسط جاذب هیدروژل بر پایه اکریلیک اسید/ سبوس گندم/ مونت موریلونیت محمد رضا وصالی ناصح، ابوالفضل براتی، مسعود وصالی ناصح، الهام عبداللهی مقدم (1396)
A novel approach to prepare Ni-Al mesoporous powder using electrochemical method in one step Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Fatemeh Khademeh Molavi, Aboulfazl Barati (2017)
Chitosan/polyethylene glycol impregnated activated carbons: Synthesis, characterization and adsorption performance Ehsan Salehi, Fereshteh Soroosh, Maryam Momeni, Aboulfazl Barati, Ali Khakpour (2017)
Mechanical activation-assistedcombustionsynthesisofinsitu aluminum matrixhybrid(TiC/Al2O3)nanocomposite Majid Zarezadeh Mehrizi, Reza Beygi, Hossein Mostaan, Mehdi Raoufi, Aboulfazl Barati (2016)
Synthesis of superabsorbent hydrogel nanocomposites for use as hemostatic agent ZEINAB MIRZAKHANIAN, Khalil Faghihi, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2016)
Synthesis of superabsorbent hydrogel nanocomposites for use as hemostatic agent ZEINAB MIRZAKHANIAN, Khalil Faghihi, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2016)
Industrial wastewater treatment by using of membrane Seyed Mohammad Reza Razavi, Taghi Miri, Aboulfazl Barati (2015)
Synthesis and characterization of fast-swelling porous superabsorbent hydrogel based on starch as a hemostatic agent Khalil Faghihi, ZEINAB MIRZAKHANIAN, Aboulfazl Barati, Hamid Reza Momeni (2015)
Synthesis and study the controlled release of etronidazole from the new PEG/NaY and PEG/MCM-41 nanocomposites Mojgan Zendehdel, Giuseppe Cruciani, Forozan Kar, Aboulfazl Barati (2014)
Antibiotic Release Process from Hydrogel Nano Zeolite Composites Saman Sotoudeh, Aboulfazl Barati, Reza Davarnejad, Mohammad Aliabadi Farahani (2012)
پوشش دهی نانو ذرات اکسید روی توسط پلی اتیلن گلیکول غلامرضا نبیونی، منیر سادات سعادت، ابوالفضل براتی (1391)
Synthesis and characterization of the Pt/SiO2 nanocomposite by the sol-gel method Alireza Salabat, Aboulfazl Barati, N Banijamali (2011)
Simulation and experimental analysis of an intelligent tissue for controlled drug delivery Aboulfazl Barati, Saman Soyoudeh, Reza Davarnejad, Mohammad Farahani (2011)
Model Development and Experimental Verification of Liquid Desiccant Drying of Gelcast α-Alumina Ceramic Objects Aboulfazl Barati, hamid reza norozi, Sedighe Khaleghi Rostamkolaei, Saba Sharafoddinzadeh (2011)
Dynamical Modeling and Experimental Analysis on the Swelling Behavior of the sIPN Hydrogels Saman Sotoudeh, Ghazaleh Pourfallah†, Aboulfazl Barati, Reza Davarnejad, Mohammad Aliabadi Farahani‡, Amir Memar (2010)
Chemorheology of Poly (Methacrylamide-co-Acrylic Acid) Gels Crosslinked by Chromium (III) Ions Aboulfazl Barati, Mahdieh Asgari, Taghi Miri, Reza Davarnejad (2010)
Swelling Kinetics Modeling of Cationic Methacrylamide-Based Hydrogels Aboulfazl Barati, hamid reza norozi, Saba Sharafoddinzadeh, Reza Davarnejad (2010)
Manufacture of tubular ceramic membrane supports using gelcasting Aboulfazl Barati, Sedighe Khaleghi Rostamkolaei, hamid reza norozi, Saba Sharafoddinzadeh (2009)
مقاله ارائه‌شده
بررسی جذب فلزات سنگین از محلول آبی توسط هیدروژل بر پایه آکریلیک اسید و نانوذرات کلینوپتیلولیت مسعود وصالی ناصح، ابوالفضل براتی، محمد رضا وصالی ناصح، محمد حاجی حیدری (1395)
بررسی وتعیین فاکتورانتشارگازهای حاصل ازاحتراق خروجی ازنیروگاه شازندومقایسه آن بادیگرنیروگاه های حرارتی کشور سیده مریم فتوکیان، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
منشاء ریزگردها وتاثیر آن برسلامت انسان وحید رفیعی، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
مروری برمطالعات انجام شده درمورد نقش گیاه پالایی درحذف آلودگی هیدروکربنهای نفتی خاک حجت اله احمدی، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
بررسی نوع و حجم آلاینده های خروجی ازفرآیندهای احیا و آندسازی شرکت آلومینیوم سازی ایران ایرالکو صمد ارژنگ، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه شازندواثرات زیست محیطی آن معصومه سیفی مزرعه نو، سید تقی میری شکتایی، فاخته سلطانی تفرشی، ابوالفضل براتی، علیرضا فضلعلی (1393)
A new method for preparation of artificial bone by using polymeric gel Aboulfazl Barati, Saman Sotoudeh, Mahdieh Asgari (2009)
Swellimg/release behaviour of semi-interpenetrating network hydrogels composed of PVA and poly (acrylamide-co-acrylic acid) Atefeh Hekmat, Aboulfazl Barati, Ebrahim Vasheghani-Farahani, Ali Afraz, Sajad Nikkhoo (2009)
کتاب
فناوری غشاهای نانوکامپوزیتی مبانی و کاربردها ابوالفضل براتی، آروین ایازی (1399)
Advances in Materials Science Research. Volume 18 Khadijeh Mohammadnejad, Alireza Fazlali, Aboulfazl Barati, Seyed Abdolali Zolanvari, Mehdi Raoufi, amir mohammadi (2016)
Advances in Materials Science Research Khadijeh Mohammadnejad, Alireza Fazlali, Aboulfazl Barati, Seyed Abdolali Zolanvari, Mehdi Raoufi, Amir Hosein Mohammadi (2015)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ساخت و ارزیابی داربست کامپوزیتی الکتروریسی شده بر پایه پلیمرهای طبیعی و زیست سازگار به عنوان زخم پوش احسان صالحی، ابوالفضل براتی، محمد ارجمندزادگان، فاطمه شاهوردی (1401)
بررسی استفاده از نانو صفحه های کاربید تیتانیوم در فرآیند حذف فلزات سنگین محمد ولاشجردی، میثم سلیمانی، ابوالفضل براتی، مریم ورمزیار (1400)
سینتیک واکنش کاتالیستی گوگردزدایی واحد تصفیه هیدروژنی نفت سفید شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند کاظم مطهری (بازنشسته)، آبتین عبادی عموقین، ابوالفضل براتی، محمدرضا جمشیدی (1399)
بررسی خواص خوردگی نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر PLA-PVA روی آلیاژ منیزیم حسین حسن نژاد دراباد، ابوالفضل براتی، معصومه اسفندیاری غریبوند (1398)
تولید قطعات کامپوزیتی پلیمر-فلز با استفاده از چاپگر سه بعدی FDM به منظور تولید قطعات فلزی متخلخل اشکان نوری، ابوالفضل براتی، علی اصغر چنگ مریم، احسان سوری، ایمان ملکشاهی (1397)
بررسی ساخت آزمایشگاهی پایه کاتالیست از سیلیکا کاظم مطهری (بازنشسته)، ابوالفضل براتی (1394)
بررسی و ساخت نانوکامپوزیت ژلهای جاذب لکههای نفتی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی ابوالفضل براتی، حسین حسن نژاد دراباد، مهدی روشناس اصل (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته