1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/11/13 9:26:50 ق.ظ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گیاهان بومی، ایران، زنبق، موروفولوژی
سال 1397
پژوهشگران الهام عسگری(دانشجو)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)، احمدرضا عباسی فر(استاد مشاور)

چکیده

کشور ایران در بین کشورهای جنوب آسیا با توجه به وسعت، تنوع اقلیمی و توپوگرافی از تنوع گیاهی زیادی برخوردار است و با دارا بودن جنس های گیاهی انحصاری متعدد، به عنوان غنی ترین کشور دارای فلور گسترده ایرانی- تورانی معرفی شده است. جنس زنبق متعلق به خانواده ایریداسه و از گیاهان بومی ایران و دارای تنوع بسیار مناسبی در جهان می باشد. اکثر گونه های زنبق به صورت وحشی زیست نموده و فقط تعداد کمی از آن ها به شکل اهلی کاشته می شوند. این گیاهان دارای گل های درشت، معطر و با تنوع رنگ بسیار وسیع بوده و با دورگ گیری از آن ها می توان به ارقام جدید دست پیدا کرد. در این پژوهش در طی سال های 1396 و 1397 به منظور یافتن نمونه های بومی زنبق شهرستان اراک، 16 منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که 5 گونه با اکوتیپ های مختلف شامل: Iris persica، Iris hymernospatha Sub Sp. leptoneura ، Iris meda، Iris songarica و Iris spuria شناسایی شد. صفات تعداد گل، ارتفاع گل، ارتفاع و قطر ساقه بدون برگ، ارتفاع و قطر دمگل اندازه گیری شد. بهترین زمان برای جمع آوری گونه-های زنبق برای گونه Iris persica و Iris hymernospatha هفته اول فروردین تا اوایل اردیبهشت ماه است. برای گونه Iris meda و Iris songarica اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد و برای Iris spuria اوایل خرداد تا اوایل تیر است. نتایج نشان داد تنوع زیادی بین تمامی صفات کمی و کیفی مورد مطالعه وجود داشت که بیشترین تنوع فنوتیپی برای صفت عرض برگ بود. بیشترین همبستگی مثبت بین ارتفاع گل با طول برگ و بیشترین همبستگی منفی بین تعداد برگ با قطر پیاز/ریزوم بود. با توجه به نتایج به دست آمده Iris spuria با دارا بودن ارتفاع بیشتر، گل درشت تر، دوام بیشتر و زیباتر بودن گل، مناسب ترین ژنوتیپی است که می توان به عنوان گل زینتی معرفی نمود.