1403/04/31
احمدرضا عباسی فر

احمدرضا عباسی فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8559-6215
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35782919700
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623320

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effect of Chitosan on Propagation of Zamiifolia as Tropical Ornamental Indoor Plant by leaf Cutting Fatemeh Badizadegan, Mousa Solgi, Mina Taghizadeh, Ahmad Reza Abbasifar (2023)
بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه اسفناج با کاربرد سلنیوم و نانوذرات سبز سلنیوم محمد رضایی نیک، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1401)
Nitrate accumulation and physicochemical characteristics of lettuce as affected by sodium selenite and synthesized selenium nanoparticles مهسا محمدی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1401)
تأثیر تلقیح ریشه ای قارچ مایکوریزا (Glomus mosseae) بر تحمل به خشکی نهال های لیلکی ایرانی (Gleditsia caspica Desf) پیام پوریا فر، علیرضا خالقی، احمدرضا عباسی فر، مینا تقی زاده (1400)
Exploration and morphologic variation of Iris wild species with ornamental potential Elham Asgari, Mina Taghizadeh, Ahmad Reza Abbasifar (2021)
تلقیح بذر لیلکی ایرانی (Gleditsia caspica Desf) با مایکوریزای آرباسکولار برای افزایش تحمل به خشکی نهال ها پیام پوریا فر، علیرضا خالقی، احمدرضا عباسی فر، مینا تقی زاده (1400)
Optimization of in vitro Propagation of Purple Passion Fruit (Passiflora edulis), an Important Medicinal and Ornamental Plant مصطفی عشقی خاص، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1399)
Physiological and biochemical responses of 10 commercial Iranian pistachio cultivars to freezing Mohammadali Nikoogoftar Sedghi, Babak ValizadehKaji, Rouhollah Karimi, Ahmad Reza Abbasifar (2020)
The first report: The effect of garlic extract on rooting of cuttings of some ornamental plants and fruit trees Ahmad Reza Abbasifar, Babak ValizadehKaji, Mahdieh Karimi, Hosein Bagheri (2020)
First report: Grafting of Three Iranian Commercial Pomegranate Cultivars on Drought Tolerant Rootstocks Babak ValizadehKaji, Ahmad Reza Abbasifar, Hosein Bagheri, Golnar Zandievakili, Atieh Daryabeigi (2020)
تأثیر پرولین و 24-اپی براسینولید بر شاخص های رشد و صفات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) (Satureja hortensis L.) زهرا محمدی حنیفه لویی، احمدرضا عباسی فر، علی خدیوی، مرتضی اکرمیان طرق طی (1398)
بررسی تأثیر محلول پاشی عصاره ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی قارچ دکمه ای ( Agaricus bisporus ) بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی، محمد حسین آباد (1398)
Phenotypic, pomological and chemical variations of the seedless barberry (Berberis vulgaris L. var. asperma) somayeh goodarzi, Ali Khadivi, Ahmad Reza Abbasifar, Morteza Akramian torogh tey (2018)
تأثیر تغذیه بر عملکرد و آفتاب سوختگی سیب (Malus × domestica Borkh.) رقم رد دلیشز فاطمه ساروقی نیا، علی خدیوی، احمدرضا عباسی فر، علیرضا خالقی (1397)
The selection of superior walnut (Juglans regia L.) genotypes as revealed by morphological characterization Zahra Rezaei, Ali Khadivi, Babak ValizadehKaji, Ahmad Reza Abbasifar (2018)
Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Synthesized by Using Extracts of Hedera helix Ahmad Reza Abbasifar, Spideh Ghani, Maryam Ahsani Iravani, Behnam Rafiee, Babak ValizadehKaji, Alireza Akbari (2017)
مطالعه گلدهی و باروری دانه گرده در همگروههای سیر ایرانی احمدرضا عباسی فر، فرشاد دشتی، عبدالکریم چهرگانی راد (1394)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر عصاره ورمی کمپوست بر تولید خیار ارگانیک در شرایط گلخانه بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، حسین باقری (1398)
تاثیر عصاره ورمیکمپوست بر تولید خیار ارگانیک در شرایط گلخانه بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، حسین باقری (1398)
مطالعه بروز ناهنجاری های مراحل میکروسپورزایی گیاه سیر احمدرضا عباسی فر، فرشاد دشتی، عبدالکریم چهرگانی راد (1396)
مطالعه مراحل تکوین بساک و دانه گرده گیاه سیر احمدرضا عباسی فر، فرشاد دشتی، عبدالکریم چهرگانی راد (1396)
اثر آلودگی هوای پالایشگاه بر رشد لوله گرده درختان سیب گلاب در مناطق مختلف اراک فاطمه احمدی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1396)
اثر آلودگی هوا بر تشکیل میوه درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک فاطمه احمدی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1396)
تولید سبز نانو ذرات مولیبدن با استفاده از عصاره ورمی کمپوست بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی، ایمان شهرجردی (1396)
سلکسیون و اصلاح توده محلی پیاز سفید کمره خمین احمدرضا عباسی فر، مظاهر یوسفی (1388)
کتاب
مدیریت تولید محصول ارگانیک در سیب زمینی خسرو پرویزی، احمدرضا عباسی فر، رامین حاجیان فر (1398)
تولید و بازاریابی انار بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر (1398)
بیولوژی تنش های محیطی در گیاهان باغی بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر (1397)
گلدهی، گرده افشانی و باروری در درختان میوه بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی مقدار تجمع نیترات سیب زمینی در مزارع شهرستان فراهان استان مرکزی بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، علی اکبر خلت آبادی فراهانی (1402)
افزایش عمر پس از برداشت خیار گلخانه ای با استفاده از نانوذرات سبز مهدی بیکدلو، حمیدرضا روستا، احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی (1401)
بررسی تاثیر ژل آلوئه‌ورا و آب گرم بر ویژگی‌های کمی، کیفی و انبارمانی قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) مهدی بیکدلو، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی، علیرضا اکبری (1401)
اثر تغذیه بر صفات زراعی، بیوشیمیایی و گلدهی گیاه سیر (Allium sativum L.) بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، عباس میرزاخانی، زهره مهربانی (1401)
بررسی بسترهای تکثیر، تنظیم کننده های رشد و کیتوزان بر تکثیر زامیفولیا از طریق قلمه برگ موسی سلگی، احمدرضا عباسی فر، مینا تقی زاده، سیده فاطمه زهرا بدیع زادگان (1400)
بررسی اثر قارچ آرباسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae) بر رشد و تحمل به خشکی نهال های لیلکی ایرانی علیرضا خالقی، مینا تقی زاده، احمدرضا عباسی فر، پیام پوریا فر (1398)
ارزیابی تحمل به سرمای زمستانه ده رقم پسته ایرانی با استفاده از برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک روح اله کریمی، بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، محمدعلی نیکوگفتار صدقی (1398)
بررسی اثر تیمارهای هورمونی و نوع محیط کشت بر آزمایشات درون شیشه ای گیاه سرخدار Taxus baccata بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، امیررضا زارع کاریزی، محبوبه مقیسه (1397)
اثر مواد تنظیم کننده رشد و نوع ریزنمونه بر ریزازدیادی گیاه گل ساعتی ((Passiflora edulis Sims. مرتضی اکرمیان طرق طی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1397)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/11/13 9:26:50 ق.ظ مینا تقی زاده، احمدرضا عباسی فر، الهام عسگری (1397)
تأثیر نانو کیتوزان و عصاره گیاهی تیمول بر عمر انباری و برخی خصوصیات پس از برداشت انجیر رقم سیاه بابک ولی زاده کاجی، ایمان شهرجردی، احمدرضا عباسی فر، منصوره ساکی (1397)
بررسی واکنش های گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) به محلول پاشی پرولین و 24-اپی براسینولید در شرایط تنش خشکی علی خدیوی، احمدرضا عباسی فر، مرتضی اکرمیان طرق طی، زهرا محمدی حنیفه لویی (1396)
تأثیر آلودگی هوا بر تکوین دانه گرده درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی، مجید مهدیه، فاطمه احمدی (1396)
ارزیابی ژنوتیپ های برتر گردو بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی در شهرستان ملایر بابک ولی زاده کاجی، علی خدیوی، احمدرضا عباسی فر، زهرا رضائی (1396)
شناسایی ژنوتیپ های برتر زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی علی خدیوی، مرتضی اکرمیان طرق طی، احمدرضا عباسی فر، سمیه گودرزی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
تاثیر عصاره های گیاهی بر ریشه زایی قلمه گیاهان مختلف احمدرضا عباسی فر، مهدیه کریمی، حسین باقری، بابک ولی زاده کاجی (1398)
بررسی تاثیر عصاره ورمی کمپوست بر تولید خیار ارگانیک در شرایط گلخانه بابک ولی زاده کاجی، حسین باقری، احمدرضا عباسی فر (1397)
تاثیر نانو ذرات مولیبدن بر تجمع نیترات و میزان فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در اسفناج احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی، بابک ولی زاده کاجی، ایمان شهرجردی (1396)
بررسی تکثیر انار با استفاده از روش همزمان قلمه پیوند بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر (1396)
ابداع