1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کاربرد ورمی کمپوست، هیدروژل و شبکه های بستر در کشت چمن به روش قطعه ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چمن اسپورت ، ورمی کمپوست ، هیدروژل، عملکرد، شبکه کاشت
سال 1397
پژوهشگران مینا تقی زاده ، موسی سلگی

چکیده

از آنجایی که کاشت چمن فرآیندی هزینه بر است، استفاده از روش های جدید و سریع کاشت نظیر قطعه کاری، جهت احیا و ترمیم فضای سبز ضروری به نظر می رسد. نوع بستر کاشت و همچنین انواع شبکه ها که به منظور استحکام بخشیدن به قطعات چمن به کار می روند، می توانند بر عملکرد تولید چمن قطعه ای تاثیر بگذارند. نوع بستر کاشت، انواع شبکه ها و موادی که به منظور استحکام بخشیدن به چمن رول و قطعه ای به کار می روند، می توانند بر جوانه زنی بذر و استقرار چمن قطعه ای تاثیر بگذارند. به همین منظور در این پژوهش به بررسی تاثیر ورمی کمپوست، هیدروژل و پوشش کف بر صفات کمی و کیفی و نحوه استقرار چمن قطعه ای پرداخته شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چمن اسپورت اجرا شد. فاکتور اول شامل درصدهای مختلف ورمی کمپوست (0، 25 و 50 درصد)، فاکتور دوم شامل کاربرد و یا عدم کاربرد هیدروژل و فاکتور سوم شبکه بستر چمن قطعه ای شامل دو پوشش گونی پلاستیکی و توری پلاستیکی بود. صفات کمی و کیفی چمن قبل و پس از استقرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مراحل ابتدایی، ورمی کمپوست سبب افزایش جوانه زنی شد. همچنین پوشش گونی پلاستیکی عملکرد بهتری را از نظر یکنواختی و تراکم در چمن اسپورت ایجاد نمود. کاربرد هیدروژل نیز صفات ظاهری چمن را بهبود بخشید. به طور کلی بستر دارای هیدروژل و ورمی کمپوست به دلیل حفظ رطوبت و دارا بودن مواد غذایی سبب عملکرد بهتری در چمن به ویژه در مراحل ابتدایی رشد گردید.