1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از اسانس ها و نانو ذرات نقره به منظور گندزدایی ریزنمونه در شرایط درون شیشه ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
پژوهشگران مینا تقی زاده ، موسی سلگی

چکیده

استفاده از اسانس ها و نانو ذرات نقره به منظور گندزدایی ریزنمونه در شرایط درون شیشه ای