1403/05/03
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی مکانیک- ساخت و تولید ، صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک) تهران ، ایران (1383 - 1387)
    عنوان پایان‌نامه: طراحی بلانک اولیه‌ی قطعات با مقطع مستطیلی‌شکل به کمک کامپیوتر
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید- سیستم‌های تولید صنعتی ، علم و صنعت ایران ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان رساله: شبیه‌سازی منیپولیشن نانو‌ذرات توسط AFM بر اساس مدل‌های اصطکاکی دقیق مقیاس میکرو/نانو
  • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ، علم و صنعت ایران ، ایران (1389 - 1393)
    عنوان رساله: مدل‌سازی دینامیکی و آنالیز حساسیت منیپولیشن میکرو/نانوذرات زیستی به‌وسیله‌ی میکروسکوپ نیروی اتمی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مروری بر پارامترهای مؤثر در ماشین‌ کاری کامپوزیت ‌های زمینه فلزی امین سوسن ابادی فراهانی، مهدی مدبری فر، معین طاهری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1402)
Optimization of process parameters effects on mechanical properties of selective laser melted iron samples milad hemmati, Mehdi Modabberifar, Moein Taheri, Mohammad ali Sajjadi hezaveh (2023)
Metal fins efficacy on stepped solar still performance: An experimental study Mohammad Khalili, Moein Taheri, Ali Noorali (2023)
تجزیه‌وتحلیل عملکرد در سیکلون‌های مربعی با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل رسول درخشان فرد، علی نورعلی، معین طاهری، حامد صفی خانی (1401)
بررسی تجربی اثر پارامترهای لیزر بر روی استحکام و قطر سطح دکمه جوش نقطه ای لیزری فولاد زنگ نزن316 مهدی میرزالو، مهدی مدبری فر، معین طاهری، ایمان علی قورچی، علیرضا کاریان (1400)
Size-dependent Vibration Analysis of Non-uniform Mass Sensor Nanobeams Mosafa Nazemizadeh, Hadi Saffari, abbass Assadi, Moein Taheri (2021)
A novel layer-by-layer heterogeneous cation exchange membrane for heavy metal ions removal from water Seyed mohsen Hosseini, Hengameh Alibakhshi, Elham Jashni, Fahime Parvizian, Jiangnan Shen, Negar Rafiei, Mohammad Ebrahimi, Moein Taheri (2020)
Modelling of Cylindrical Contact Theories of Hertz and JKR for the Manipulation of Biological Micro/Nanoparticles Moharam Habibnejad Korayem, Moein Taheri, Hesam Khaksar, Ruzbeh nouhi hefzabad (2019)
کنترل نانو ربات AFM بر مبنای روش کنترلی مود لغزشی در محیط های مختلف بیولوژیکی محرم حبیب نژاد کورایم، امین حبیب نژاد کورایم، معین طاهری (1395)
Simulating the AFM‑based biomanipulation of cylindrical micro/ nanoparticles in different biological environments Moharam Habibnejad Korayem, Moein Taheri, Hedieh Badkoobeh Hezaveh, Hesam Khaksar (2016)
Sobol method application in dimensional sensitivity analyses of different AFM cantilevers for biological particles Moharam Habibnejad Korayem, Moein Taheri, Sepehr Dehghani Ghahnaviyeh (2015)
Robust Controlled Manipulation of Nanoparticles Using the AFM Nanorobot Probe Amin HAbibnejad Korayem, Moharam Habibnejad Korayem, Moein Taheri (2015)
مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت نانوذرات در محیطهای مختلف با استفاده از نانوربات AFM امین حبیب نژاد کورایم، معین طاهری، محرم حبیب نژاد کورایم (1394)
Sensitivity Analysis of Coulomb and HK Friction Models in 2D AFM-Based Nano-Manipulation: Sobol Method Moharam Habibnejad Korayem, Moein Taheri, Amin HAbibnejad Korayem, Zahra Rastegar (2015)
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺗﻤﺎس ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻧﺮم ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻧﺎﻧﻮﻣﻨﯿﭙﻮﻟﯿﺸﻦ محرم حبیب نژاد کورایم، حسام خاکسار، روزبه نوحی حفظ آباد، معین طاهری (1393)
Dynamic Modeling and Simulation of Rough Cylindrical Micro/Nanoparticle Manipulation with Atomic Force Microscopy Moharam Habibnejad Korayem, Hedieh Badkoobeh Hezaveh, Moein Taheri (2014)
Manipulation with atomic force microscopy: DNA and yeast micro/ nanoparticles in biological environments Moharam Habibnejad Korayem, Moein Taheri, Amin HAbibnejad Korayem (2014)
Finite Element Simulation of Contact Mechanics of Cancer Cells in Manipulation Based on Atomic Force Microscopy Moharam Habibnejad Korayem, Ruzbeh nouhi hefzabad, Moein Taheri, zahra Mahmoodi (2014)
DYNAMIC MANIPULATION OF SPHERICAL YEAST CELLS BASED ON ATOMIC FORCE MICROSCOPY Moharam Habibnejad Korayem, Maryam Geramizadeh, Moein Taheri (2013)
Sobol method application in sensitivity analysis of LuGre friction model during 2D manipulation Moharam Habibnejad Korayem, Moein Taheri, Zahra Rastegar (2013)
Sensitivity analysis of nanoparticles manipulation based on different friction models Moharam Habibnejad Korayem, Moein Taheri, Manizhe Zakeri (2012)
مقاله ارائه‌شده
تحلیل حساسیت سوبل برای ساخت قطعات با روش مدلسازی رسوب ذوب شده علی نورعلی، رسول درخشان فرد، محمد خلیلی، معین طاهری (1401)
Sensitivity Analysis of parameters for the fabrication of gelatin nanoparticles by the Sobol method mehdi mirzaloo, fateme fereydoni, Mehdi Modabberifar, Moein Taheri (2021)
بهینه سازی بلانک اولیه در فرآیند کشش عمیق با استفاده از روش عددی المان محدود در نرم افزار آباکوس معین طاهری، مهدی مدبری فر، پیمان کریمی، میلاد همتی، سید امیر احمدیان (1398)
Simulating the AFM-based biomanipulation of cylindrical micro/nanoparticles Moein Taheri, Moharam Habibnejad Korayem (2014)
Simulating the contact mechanic of HT29 cancer cell based on atomic force microscopy Moharam Habibnejad Korayem, Hesam Khaksar, Moein Taheri (2014)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تحلیل حساسیت مدل اصطکاکی لاگره جهت کاربرد در نانومنیپولیشن معین طاهری، احسان منصوری، محمد لنجابی (1402)
ارائه مدل عددی جهت پدیده نرم شوندگی صوتی در تست فشار فلزات معین طاهری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، اصغر حیدری آستارایی، محمد علی نصیرالاسلامی (1401)
بررسی تجربی اثرات پارامترهای لیزر بر خواص مغناطیسی در فرآیند ذوب انتخابی لیزر پودر آهن معین طاهری، مهدی مدبری فر، محسن بدرسمای، محمد علی سجادی هزاوه (1401)
بررسی آزمایشگاهی مشخصات هندسی آب شیرین کن های خورشیدی پلکانی محمد خلیلی، معین طاهری، رحیم زاهدی پور (1399)
بررسی اثر استفاده از تیرک های مختلف AFM در استخراج خواص بافت های سلولی مهدی مدبری فر، معین طاهری، فاطمه فریدونی (1399)
بررسی تجربی اثر پارامترهای لیزر بر روی استحکام جوش نقطه ای لیزر فولاد زنگ نزن316 معین طاهری، مهدی مدبری فر، علیرضا کاریان، مهدی میرزالو (1399)
بررسی تحلیلی اثر ارتعاشات فراصوت در تغییر شکل مواد توپر فلزی معین طاهری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1398)
مطالعه تحلیلی و تجربی شکل بهینه بلانک در فرآیند کشش عمیق قطعات مستطیل شکل معین طاهری، مهدی مدبری فر، علی جباری، سید امیر احمدیان (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
ابداع
ساخت دستگاه حجامت اتوماتیک حامد صفی خانی، معین طاهری (1395)
فرآیند تولید قطعات سرامیکی متخلخل توسط PIM-PSH معین طاهری، علی کشاورزپناهی (1389)