1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ی اثر فاکتورهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری فولاد 1045AISI مبتنی بر آنالیز حساسیت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ماشینکاری، صافی سطح، آنالیز حساسیت، روش آماری ای-فست
سال 1400
پژوهشگران معین طاهری ، محمد سبزواری ، سید حسن بطحایی

چکیده

یکی از فرایندهای بسیار پرکاربرد در صنایع تولید قطعات فلزی، ماشین کاری و برش فلزات است. از مهم ترین ویژگی های تولید قطعات با این روش، کیفیت سطح آن ها می باشد، به طو ری که این کیفیت سطح، تحت تأثیر پارامترهای تنظیمی فرآیند و هندسه ی ابزار قرار دارد. در این پژوهش هدف اصلی، آنالیز حساسیت پارامترهای تنظیمی ماشین کاری شامل سرعت برشی، سرعت پیشروی، زاویه براده برداری، زاویه ی تنظیم اصلی و زاویه ی تنظیم فرعی در فرآیند تراش کاری فولاد 1045AISI به صورت هم زمان و با استفاده از تحلیل های آماری می باشد. در این مقاله با به کارگیری روش آنالیز حساسیت ای-فست نتایج بدین صورت حاصل شد که پارامتر سرعت برشی با 36% اثرگذاری بیشترین تأثیر و زاویه براده-برداری با 13% اثرگذاری کمترین تأثیر را بر صافی سطح قطعه کار می گذارند. پارامتر سرعت پیشروی با 15%، پارامتر زاویه تنظیم اصلی با 20% و زاویه تنظیم فرعی با 16% بر روی صافی سطح قطعه کار تأثیر خواهند گذاشت. هم چنین پارامترهای سرعت برشی ، زاویه براده برداری و زاویه تنظیم فرعی با صافی سطح قطعه کار رابطه ی معکوس و پارامترهای سرعت پیشروی و زاویه تنظیم فرعی با صافی سطح قطعه کار رابطه ی مستقیم دارند.