1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی اثر پارامترهای فرآیند روی استحکام کشش نهایی در فرآیند ذوب انتخابی لیزر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ذوب انتخابی لیزر، طراحی آزمایش تاگوچی، پودر اهن، آزمون استاندارد کشش
سال 1401
پژوهشگران میلاد همتی ، مهدی مدبری فر ، معین طاهری

چکیده

در این پژوهش اثرات پارامترهای فرآیند ذوب انتخابی لیزر (SLM (را بر روی خواص مکانیکی قطعات ساخته شده از جنس آهن خالص بررسی شده است. خواص مکانیکی مورد بحث در این مقاله استحکام کشش نهایی می باشد. سطوح انتخابی به ترتیب شامل توان لیزر، سرعت اسکن و فاصله هاشوری م ی باشد و همچنین برای طراحی آزمایش ها از روش تاگوچی استفاده گردید. با بررسی ریز ساختار، محدوده بهینه پارامترهای فرآیند مورد اشاره برای دستیابی به باالترین استحکام کششی تعیین شد. نتایج نشان داد که سطوح بهینه پارامترها به ترتیب توان 200 وات، سرعت اسکن 600 م یلی متر بر ثانیه و فاصله هاشوری 70 میکرومتر برای بیشترین استحکام کشش نهایی است.