1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی مسیریابی بهینه میکرو/نانوذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن، مسیریابی بهینه، الگوریتم های مختلف مسیریابی
سال 1400
پژوهشگران زهره مرادی(دانشجو)، خسرو خاندانی(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد راهنما)، مهدی مدبری فر(استاد مشاور)

چکیده

میکروسکوپ نیروی اتمی یکی از ابزارهای جدید کاربردی در حوزه ی نانوتکنولوژی است که امروزه کاربردهای متنوعی از جمله عکس برداری از سطوح، استخراج توپولوژی و زبری سطوح، استخراج خواص میکرو/نانوذرات، منیپولیشن و جابجایی میکرو/نانوذرات یافته است. نانومنیپولیشن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در دو فاز مورد بررسی قرار گرفته است، که فاز نخست از لحظه ی تماس نوک سوزن تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی با میکرو/نانوذره ی هدف، تا لحظه ی شروع به حرکت ذره است و فاز دوم شامل آغاز حرکت ذره و عبور از موانع تا زمان رسیدن آن به نقطه ی هدف و مقصد نهایی ذره می باشد. هدف اصلی از این پژوهش مدل سازی مسیریابی بهینه میکرو/نانوذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی می باشد. بدین منظور در ابتدا به انجام کار تجربی و تصویربرداری از سطوح با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی پرداخته شده است. پس از آن، این تصاویر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس با استفاده از الگوریتم های مختلف مسیریابی شامل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تبرید شبیه سازی شده، مسیر بهینه جهت انجام فاز دوم نانومنیپولیشن، استخراج شده است.