1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه‌وتحلیل عملکرد در سیکلون‌های مربعی با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سیکلون مربعی، طراحی آزمایش، آنالیز حساسیت، سوبل
سال 1401
مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
شناسه DOI
پژوهشگران رسول درخشان فرد ، علی نورعلی ، معین طاهری ، حامد صفی خانی

چکیده

سیکلون‌ها دستگاه‌هایی هستند که برای جدا‌سازی دو یا چند فاز از یکدیگر بکار می‌روند. سیکلون‌ها سیستم‌های جمع‌آوری ذرات مبتنی بر نیروی گریزازمرکز هستند که از اثر گردبادی برای جداکردن ذرات جامد از جریان گاز استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی تأثیر ۵ پارامتر ورودی سیکلون که شامل ارتفاع ورودی، عرض ورودی، قطر خروجی، ارتفاع کل سیکلون و ارتفاع بدنه سیکلون بر دو پارامتر خروجی شامل افت فشار و قطر برشی است، از طریق معادله رگرسیون آنها و آنالیز حساسیت آماری سوبل پرداخته شده است. تاکنون تأثیر این ۵ پارامتر بر روی این خروجی‌ها از طریق آنالیز حساسیت آماری سوبل بررسی نشده است. نتایج نشان می‌دهد که به ترتیب عرض ورودی با 40%، ارتفاع ورودی با 36% و قطر خروجی با 24% بیشترین تأثیر را روی افت فشار داشته‌اند و ارتفاع سیکلون و ارتفاع بدنه تأثیری بر افت فشار نداشته‌اند. از طرفی عرض ورودی با 40%، ارتفاع ورودی 38%، ارتفاع کل سیکلون 12% و ارتفاع بدنه سیکلون با 10%، به ترتیب بیشترین تأثیر را روی قطر برشی داشته و قطر خروجی سیکلون تأثیری روی قطر برشی نداشته است.