1403/04/31
حامد صفی خانی

حامد صفی خانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-6861
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36190146500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Optimal arrangement of rotating hot cylinders in a compact heat exchanger based on energy and exergy analysis Hamed Safikhani, somayyeh shojaei davijani, AA Nazari Moghaddam (2023)
تجزیه‌وتحلیل عملکرد در سیکلون‌های مربعی با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل رسول درخشان فرد، علی نورعلی، معین طاهری، حامد صفی خانی (1401)
Numerical study of flow field in new design cyclones with different vortex finder shapes Hamed Safikhani, Mehdi Modabberifar, Hadi Nazaripoor (2022)
Study on the performance and optimization of CO boiler in the oil refinery Alireza Aminmahallati, Alireza Fazlali, Hamed Safikhani (2022)
Multi objective optimization of TiO2/water nanofluid flow within a heat exchanger enhanced with loose-fit delta-wing twisted tape inserts C. Thianpong C. Thianpong, Wong charee, Hamed Safikhani, Nak Eun Cho, Debasis Mitra, Smith Eiamsa-ard (2022)
شناسایی و تحلیل آماری برخی عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک محمد رضا وصالی ناصح، سید محمدرضا حسینی نسب، حامد صفی خانی (1400)
مدلسازی عددی کوره های پخت شیشه سکوریت و بهینه سازی آن براساس الگوریتم ژنتیک مهدیس دادستان، سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی (1400)
Study of the critical velocity of the tunnels using an analytical approach Mostafa Yousefi, Morteza Yousefi, Hamed Safikhani, Mariani Binti Md Nor, Kourosh Bamdad (2021)
بهینه سازی رفتار ترمومکانیکی هورن فراصوت از طریق اصلاح هندسه محمد ظهور مسگر، حامد صفی خانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک (1400)
بررسی عددی و تجربی تأثیر احداث بزرگراه امیرکبیر ) 55 متری( در شهر اراک بر میزان کاهش آلودگی هو ا سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی، علی کریمی، سیاوش صالح فرد (1400)
Evaluating the Performance of CO Boiler Burners in RFCC Unit using CFD Simulation Alireza Aminmahallati, Alireza Fazlali, Hamed Safikhani (2021)
Multi-Objective Optimization of HIV Separation from the Blood Sample Using CFD and NSGA II Algorithm Mostafa Yousefi, Hamed Safikhani, Morteza Yousefi, Mohsen Kamalabadi Farahani (2021)
Thermal resistance capacity model for transient simulation of Earth- Air Heat Exchangers Zahra Minaei, Leila talebi, Hamed Safikhani, Elham Ghafeli (2021)
Numerical modeling and Optimization of Respirational Emergency Drug Delivery Device using Computational Fluid Dynamics and Response Surface Method mazaher yousefi, Hamed Safikhani, Nassrollah Jabbari, Mohammad Mahdi Behvand Yousefi, Vahid Tahmasbi (2021)
Multi-objective optimisation of drag and lift coefficients of a car integrated with canards Hamed Bagheri esfe, Behnaz Rostamzadeh, Malihe Rostampour, Hamed Safikhani (2020)
Numerical Study of Flow Field in New Design Dynamic Cyclone Separators Hamed Safikhani, Faroogh Esmaeili, siavash salehfard (2020)
مطالعه تجربی آلودگی هوا در شهر ساوه و ارائه راهکار برای کاهش آن سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی، جاوید زمانی (1398)
Multiobjective Pareto Optimization of Bone Drilling Process Using NSGA II Algorithm Vahid Tahmasbi, Hamed Safikhani, Farbod Setoudeh (2018)
Numerical study of flow field in new cyclone separators Hamed Safikhani, Pegah Mehrabian (2016)
Numerical simulation of flow field in three types of standard cyclone separators Hamed Safikhani, M. A. Akhavan-Behabadi, M. Shams, M. Rahimyan (2010)
مقاله ارائه‌شده
ممیزی انرژی و مهندسی مجدد سیستم پمپاژ چاه های آب، مطالعه موردی روستای گاوخانه و گلتپه در استان مرکزی محمد رضا وصالی ناصح، محسن شکروی، محمد شمسی خانی، حامد صفی خانی (1399)
NUMERICAL STUDY OF FLOW FIELD IN NEW DESIGN DYNAMIC CYCLONE SEPARATORS Hamed Safikhani, Faroogh Esmaeili, Hasan Köten, yasin karagoz (2019)
Investigation of vehicle air pollution of NOx in Arak city Ali Dadsetan, Seyed alireza Mostafavi, Hamed Safikhani (2019)
Study of NOx dispersion in Arak city سیاوش صالح فرد، سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی (1398)
کتاب
جریان های دوفازی حامد صفی خانی، سمیه شجاعی داویجانی (1401)
کنتورهای آب: نحوه کارکرد، مدیریت داده، انواع و نحوه انتخاب محمد رضا وصالی ناصح، حامد صفی خانی (1401)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
پایان نامه تقاضا محور ارشد حامد صفی خانی، علی ابوالمعصومی (1402)
بررسی تاثیر طرح 55 متری بر آلودگی هوای شهر اراک سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی، علی کریمی (1399)
مدلسازی عددی و جامع آلودگی هوای شهر اراک حامد صفی خانی، سید علیرضا مصطفوی، سیاوش صالح فرد (1398)
بررسی عددی تاثیر وسائل نقلیه بر آلودگی هوای شهر اراک حامد صفی خانی، سید علیرضا مصطفوی، علی دادستان (1398)
مدل سازی عددی و بهبود عملکرد ترموول ها با هندسه های مختلف حامد صفی خانی، رفعت محمدی، کوروش خورشیدی، سید ایمان مولایی نسب (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بهینه سازی کنتورهای آب مشترکین حامد صفی خانی، سید محمدرضا حسینی نسب (1401)
صحت سنجی عملکرد پمپ های مورد استفاده در تامین آب و کاهش هزینه های پمپاژ محمد رضا وصالی ناصح، ابوالقاسم دائی چیان، حامد صفی خانی (1398)
بررسی آلودگی هوا در شهر اراک و ارائه راهکار جهت کاهش آن سید علیرضا مصطفوی، حامد صفی خانی (1398)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
ابداع
ترانسدیوسر فراصوت پرتوان با پره حامد صفی خانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، محمد ظهور مسگر (1399)
ساخت دستگاه حجامت اتوماتیک حامد صفی خانی، معین طاهری (1395)