1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت ابعاد استخر مذاب در طول فرآیند ذوب لیزری انتخابی پودر آلیاژ Ti6Al4V با استفاده از روش آماری سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ذوب لیزری انتخابی (SLM)، ابعاد استخر مذاب، آلیاژ Ti6Al4V، آنالیز حساسیت سوبل
سال 1399
پژوهشگران پیمان کریمی ، مجید مستعلی ، معین طاهری

چکیده

در کنار روش های معمول ساخت، ماشین کاری و یا ریخته گری که از گذشته تا به امروز صورت گرفته است، روش ذوب لیزری انتخابی، روشی موفق در راستای تولید قطعات سه بعدی با هندسه های پیچیده می باشد. در این مقاله روش SLM و مدل سازی صورت گرفته در پژوهش های پیشین با استفاده از روش المان محدود بر اساس چهار پارامتر توان لیزر، سرعت اسکن، دمای پیش گرم و فاصله دریچه برای پیش بینی ابعاد استخر مذاب در روش ذوب لیزری تشریح و نتایج آن ثبت شده است. در ادامه با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل، به بررسی تأثیرات چهار پارامتر ورودی مذکور بر خروجی ابعاد استخر مذاب، شامل طول، عرض و عمق آن پرداخته شده است تا پارامتر های مهم مدل و اهمیت آن ها مشخص شود. نتایج به دست آمده بیان گر این امر است که سرعت اسکن بیشترین اثر را بر طول استخر مذاب و توان لیزر بیشترین اثر را بر عرض و عمق استخر مذاب داشته است.