1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت قابلیت های ماشینکاری قطعات متالورژی پودر و تف جوشی شده با استفاده از روش آماری ای-فست
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
قطعات متالورژی پودر، تف جوشی شده، آسیاب پاششی، آنالیز حساسیت، روش آماری ای-فست
سال 1398
پژوهشگران معین طاهری ، سید حسن بطحایی

چکیده

بهبود کیفیت فرآیندهای ساخت وتولید ابزار و ماشین آلات دغدغه ی اصلی محققین و فناوران بوده است. طراحی آزمایش ها یک تکنیک برای کاهش هزینه های مصرفی و بهبود کیفیت است، اگر همگام با آن از آنالیز حساسیت بهره گرفته شود، ارتقای کیفیت فرآیندها بیش از پیش افزایش می یابد. بازیابی براده های ماشینکاری و تبدیل آن ها به پودرهای قابل استفاده از جمله چدن خاکستری در صنعت متالورژی مزایایی از جمله صرفه اقتصادی را به همراه داشته است. از طریق تکنیک طراحی آزمایش ها با استفاده از روش رویه پاسخ چهار متغیر ورودی، شامل درصد پودر چدن، فشار تراکم، دمای تف جوشی و زمان تف جوشی تاثیرگذار بر نیروی محوری و گشتاور سوراخکاری، از قابلیت های ماشینکاری قطعات تف جوشی به دست آمده است. در این مقاله با استفاده از روش آنالیز حساسیت ای-فست که بر پایه ی تحلیل واریانس شکل گرفته است، به بررسی اثرگذاری متغیرهای ورودی بر روی نیروی محوری و گشتاور سوراخکاری قطعات تف جوشی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، افزایش مقدار فشار تراکم و دمای تف جوشی باعث بیشینه شدن و بالارفتن میزان درصد پودر چدن باعث کمینه شدن نیروی محوری و گشتاور سوراخکاری شده است. همچنین زمان تف جوشی اثر ثابت و بسیار ناچیزی بر قابلیت های ماشینکاری قطعات تف جوشی شده گذاشته است. بررسی کمی متغیرهای ورودی اثرگذاری هر یک از آن ها بر میزان نیروی محوری و گشتاور سوراخکاری را نشان داده است. درصد پودر چدن و دمای تف جوشی برای نیروی محوری، فشار تراکم و درصد پودر چدن بیشترین اثرگذاری را بر روی میزان گشتاور سوراخکاری داشته اند.