1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه‌سازی شکل بلانک اولیه در فرآیند کشش عمیق قطعات مستطیل شکل با استفاده از نتایج تجربی در نرم‌افزار آباکوس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بهینه‌سازی، بلانک اولیه، کشش عمیق، قطعات مستطیل شکل، آباکوس
سال 1401
پژوهشگران معین طاهری(استاد راهنما)، مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، حسام ارسالی فرد(دانشجو)

چکیده

بررسی فرآیند کشش عمیق به‌عنوان یکی از روش‌های شکل‌دهی، مورد توجه گسترده محققان قرار گرفته است. با توجه به منابع مورد مطالعه، مشاهده می‌گردد که بهینه‌سازی بلانک اولیه در فرآیند کشش عمیق به ویژه جهت قطعات مستطیل شکل امری مهم و ضروری می‌باشد که سبب کاهش دورریز و افزایش راندمان و بازده اقتصادی می‌گردد. از این‌رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی بهینه‌سازی شکل بلانک اولیه در فرآیند کشش عمیق قطعات مستطیل شکل با استفاده از نتایج تجربی در نرم‌افزار آباکوس بود. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نشان داد که رویکرد کشش عمیق از اساسی‌ترین فعالیت‌ها در صنعت ایجاد قطعات با تعداد زیاد می‌باشد. این فرایند به سبب درگیر شدن عوامل زیاد و صفات مواد دارای سختی‌های فراوانی در ایجاد عملیات و گزینش مولفه‌های تاثیرگذار می‌باشد. موضوع کشش عمیق با بلانک اولیه شروع شد و قطعا ساختار آن در فرایند شکل‌دهی قادر است تاثیرات فراوانی را نشان دهد. بنابراین حدودا در 20 سال گذشته که در خصوص تعیین شکل بلانک اولیه مطالعاتی انجام شده‌است. از جمله هدف‌هایی که غالبا مورد اهمیت بوده، ایجاد بلانک در جهت اختراع قطعات با شکل مناسب و با کمترین تریم و سرآخر کاهش فرایندهای تریم می‌باشد. در این پژوهش از متد پردازش حساسیت بر اساس تجزیه و تحلیل المان محدود به سبب بهینه‌سازی بلانک اولیه صورت گرفته است. بنابراین، نخست به شکل عددی و با کمترین میزان خطا یعنی %1 بلانک بهینه گردیده‌است. همچنین یافته‌های برنامه تهیه گردیده با موضوع بلانک حاصل شده از متد تک مرحله‌ای به وسیله‌ی نرم‌افزارهای تجاری قابل قیاس بوده‌است. همچنین با بهره‌گیری از بلانک تولیدشده، آزمایشات تجربی صورت گرفته است. با وجود مشاهده پائین آمدن دورریز، به سبب پائین آمدن خطاها، پردازش‌ها و آزمایش‌های با ناهمسانگرد لحاظ نمودن ورق تکمیل گردیده است. سرآخر نیز بعضی تاثیرات استفاده از بلانک بهینه در شکل دهی، مورد ارزیابی صورت گرفته‌است.