1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج مدول الاستیسیته سلول های سرطانی معده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مدول الاستیسیته، سرطان معده، میکروسکوپ نیروی اتمی
سال 1397
پژوهشگران معین طاهری ، کوروش خورشیدی

چکیده

استخراج خواص مواد امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از روش های جدید جهت این امر استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی می باشد. شناسایی خواص سلول به منظور جداسازی بافت های سالم و آسیب دیده ی سلول های زیستی، جابه جایی و منیپولیشن سلول ها و میکرو/نانوذرات مختلف، تصویربرداری و شناسایی شکل سلول ها و سطوح مختلف از کاربردهای جدید میکروسکوپ های نیروی اتمی می باشد، که امروزه استفاده از میکروسکوپ های نیروی اتمی را گسترش داده است. در این پژوهش به استخراج مدول الاستیسیته سلول های سرطانی معده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی به منظور شناسایی بافت سرطانی و جداسازی این نوع بافت ها از بافت های سالم پرداخته شده است. برای این منظور دو مدل تماسی هرتز و جی کاآر جهت استخراج مدول الاستیسیته توسعه داده شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده حدود مدول الاستیسیته سلول مورد نظر، با توجه به نمودارهای به دست آمده از مقایسه نتایج تجربی مستخرج از میکروسکوپ نیروی اتمی و نتایج تئوری تماسی هرتز و جی کاآر بین 300 تا 350 کیلو پاسکال تخمین زده شده است.