1403/03/30
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Static Buckling and Free Vibration Analysis of Bi-Dimensional FG Metal Ceramic Porous Beam yasin shabani, pejman mahdianfar, Korosh Khorshidi (2024)
تحلیل کمانش نانو ورق هدفمند تک جهته مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح کوروش خورشیدی، محسن قاسمی، مهدی بهرامی (1402)
Free vibration analysis of an auxetic honeycomb sandwich plate placed at the wall of a fluid tank Alireza Pakroyan, Peyman Yousefi, Korosh Khorshidi, Mohammad Medhi Najafizadeh, Alireza Nezamabadi (2022)
Vibration of variable stiffness composite laminate and hybrid composite laminate plates coupled to sloshing fluid mehdi karimi, Korosh Khorshidi, Mehdi Rezaeisaray, Georgios Moutsanidis (2022)
Non-linear Free Vibration Analysis of a Thick Sandwich Panel with an Electrorheological Core Mehdi Keshavarzian, Mohammad Medhi Najafizadeh, Korosh Khorshidi, Peyman Yousefi, Majid Alavi (2022)
Free vibration analysis of multi-layer rectangular plate containing magnetorheological fluid and flexible core layers rested on Winkler-Pasternak foundation Mehdi Shekarzadeh, Mohammad Medhi Najafizadeh, Peyman Yousefi, Alireza Nezamabadi, Korosh Khorshidi (2022)
Fluid-structure interaction analysis of vibrating microplates in interaction with sloshing fluids with free surface Korosh Khorshidi, mehdi karimi, mehdi bahrami, Mohsen Ghasemi, Babak Soltannia (2022)
Improved High-Order Analysis of Linear Vibrations of a Thick Sandwich Panel With an Electro-Rheological Core by Using Exponential Shear Deformation Theory Mehdi Keshavarzian, Mohammad Medhi Najafizadeh, Korosh Khorshidi, Peyman Yousefi, Majid Alavi (2022)
پاسخ معادلات مشخصه فرکانسی پانل های ساندویچی نوع لوی با هسته لانه زنبوری آگزتیک بر اساس تئوری بهبود یافته مرتبه سوم ردی علیرضا پاکرویان، پیمان یوسفی، کوروش خورشیدی، محمد مهدی نجفی زاده، علیرضا نظام آبادی (1400)
Free Vibration Analysis of Multi-Layer Rectangular Plate with Two Magneto-Rheological Fluid Layers and a Flexible Core Mehdi Shekarzadeh, Mohammad Medhi Najafizadeh, Peyman Yousefi, Alireza NezamAbadi, Korosh Khorshidi (2020)
High-order Analysis of Linear Vibrations of a ModeratleyThick Sandwich Panel With an Electrorheological Core Mehdi Keshavarzian, Mohammad Medhi Najafizadeh, Korosh Khorshidi, Peyman Yousefi, Majid Alavi (2020)
Size-dependent hydroelastic vibration of FG microplates partially in contact with a fluid mehdi karimi, Korosh Khorshidi, Rossana Dimitri, Francesco Tornabene (2020)
Aeroelastic analysis of rectangular plates coupled to sloshing fluid Korosh Khorshidi, mehdi karimi, M AMABILI (2020)
Experimental and analytical modal studies of vibrating rectangular plates in contact with a bounded fluid Korosh Khorshidi, Fahimeh Akbari Farahani, Hossein Ghadirian (2017)
یک محرکه خطی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار محسن لطیفی، مهدی مدبری فر، کوروش خورشیدی، یوسف پاینده (1395)
تحلیل ارتعاشات و پایداری ورق های مرکب چند لایه تحت اثر رطوبت و دما حسین قدیریان، محمدرضا قضاوی، کوروش خورشیدی (1395)
کنترل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی لایه ای مرکب مستقر بر بستر خطی کوروش خورشیدی، محمد بلالی، علی اصغر قدیمی (1394)
Active vibration control of circular plates coupled with piezoelectric layers excited by plane sound wave Korosh Khorshidi, Esmail Rezai, Aliasghar Ghadimi, Mahsa Pagoli (2015)
Free Vibration Analysis of Composite Plates with Artificial Springs by Trigonometric Ritz Method Hossein Ghadirian, MohammadReza Ghazavi, Korosh Khorshidi (2014)
تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط لوله و ایستگاه های گاز داود شفیعی، کوروش خورشیدی، مصطفی مروجی کشاورز (1393)
مقاله ارائه‌شده
Free Vibration Analysis of Bi-Dimensional Timoshenko Porous Beam Korosh Khorshidi, yasin shabani, pejman mahdianfar (2021)
بررسی اثر پارامتر های هندسی سلول شش ضلعی درون رو بر ارتعاشات پانل ساندویچی آگزتیک بر اساس تئوری های مرتبه بالای تغییر شکل برشی علیرضا پاکرویان، پیمان یوسفی، کوروش خورشیدی، محمد مهدی نجفی زاده، علیرضا نظام آبادی (1399)
بررسی تأثیر زاویه سلول روی ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی آلومینیومی با هسته لانهزنبوری آگزتیک بر اساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n علیرضا پاکرویان، پیمان یوسفی، کوروش خورشیدی، محمد مهدی نجفی زاده، علیرضا نظام آبادی (1399)
طراحی و بهینه سازی عملگر خطی vcm با استفاده از الگوریتم ژنتیک کوروش خورشیدی، احسان منصوری، سید محمد رضا موسوی (1395)
تحلیل تجربی ارتعاش آزاد ورق مستطیلی در تماس با سیال با آزمایشات آکوستیک کوروش خورشیدی، فهیمه اکبری فراهانی، مجید لشگری، حسن مرادزاده (1394)
حل تحلیلی صوت منتشر شده از ورق دایروی مرتعش کوپل شده با لایه پیزوالکتریک مهسا پالی، کوروش خورشیدی، علی اصغر قدیمی، اسماعیل رضایی (1391)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
آنالیز عددی و تحلیل استاتیکی ورق های آگزتیک تحت بارگذاری خمشی محمد جواد خوش گفتار، کوروش خورشیدی، علی برخورداری (1399)
کنترل ارتعاشی ورق های مستطیلی ساندویچی با هسته سیال مگنتورئولوژیکال کوروش خورشیدی، امیرحسین ابوالمعصومی، منوچهر محمدی تلخاب (1399)
مدل سازی عددی و بهبود عملکرد ترموول ها با هندسه های مختلف حامد صفی خانی، رفعت محمدی، کوروش خورشیدی، سید ایمان مولایی نسب (1398)
تحلیل ارتعاش آزاد نانوورق های هدفمند در ارتباط با سیال تحت تاثیر نیروی آیروالاستیسیته کوروش خورشیدی، محمد جواد خوش گفتار، محمد جواد ابوالحسنی (1397)
تحلیل مکانیزم شکست و تغییرشکل های بزرگ در فرایند های ماشین کاری استخوان کوروش خورشیدی، مجتبی ذوالفقاری، وحید طهماسبی، حامد حیدری (1397)
تحلیل شیر سلونوئیدی پرفشار سرعت بالا با هدف بهبود سرعت عملکرد مجتبی ذوالفقاری، کوروش خورشیدی، علی جباری، داود حری (1394)
طراحی و ساخت یک محرکه خطی با استفاده از آلیاژ حافظه دار مهدی مدبری فر، کوروش خورشیدی، یوسف پاینده، محسن لطیفی (1394)
عنوان پایان نامه: کنترل ارتعاشات ورق کامپوزیتی FGM مستقر بر بستر ویسکوالاستیک کوروش خورشیدی، سید علیرضا مصطفوی، حامد ایزدپناه (1393)
بررسی کنترل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی لایه ای مستقر بر بستر خطی علی اصغر قدیمی، کوروش خورشیدی، محمد بلالی (1393)
مدلسازی دقیق توربین بادی و تهیه واسط نرم افزاری جهت استفاده در شبیه ساز نیروگاه بادی کوروش خورشیدی، علی اصغر قدیمی، علی جباری، ستار ریحانی (1393)
کنترل ارتعاشات غیر خطی ورق مستطیلی FGM کوپل شده با لایه ی پیزوالکتریک علی اصغر قدیمی، کوروش خورشیدی، سیروان فرهادی، فاطمه ابوالحسن زاده (1393)
طراحی و ساخت جبران ساز حجم گاز کنتورهای توربینی حسن مرادزاده، کوروش خورشیدی، مصطفی کشاورز مروجی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
تحلیل و بررسی خستگی کم چرخه مخازن تحت فشار تحت بارهای دینامیکی مجتبی ذوالفقاری، کوروش خورشیدی، سید علیرضا مصطفوی (1394)
طراحی پایه یک اسلحه گازی یک مرحله ای سید علیرضا مصطفوی، مجتبی ذوالفقاری، کوروش خورشیدی (1393)
تاثیر محیط حرارتی بر پارامتر فرکانسی ورقهای الاستیک کوروش خورشیدی، مجتبی ذوالفقاری، سید علیرضا مصطفوی (1393)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی