1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی پایه یک اسلحه گازی یک مرحله ای
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پرتابگر گاز سبک، سرعت های بالا، حل ایزنتروپیک، حل عددی، طول پرتابگر، جرم پرتابه، سرعت خروجی
سال 1393
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی ، کوروش خورشیدی ، مجتبی ذوالفقاری

چکیده

در این تحقیق یک پرتابگر گاز تک مرحله ای با استفاده از معادلات بقای جرم، مومنتم و انرژی بر اساس قوانین حاکم در دینامیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت مورد مدلسازی و بررسی قرار گرفته است. ساختار این پرتابگر، متشکل از یک مخزن پر فشار گاز ، لوله ای طوین و یک پرتابه به جرم ثابت می باشد که با آزاد سازی گاز پر فشار موجود در مخزن، پرتابه با سرعت بالایی از پرتابگر خارج می شود. در ابتدا حل آزنتروپیک مساله ارائه شده که این حل پاسخگوی نیازهای دقیق و فنی مورد نظر در طراحی این سیستم ها نمی باشد و از طرفی پیچیدگی در حوزه مسائل مرتبط با سیال خصوصا در مسائل سه بعدی و خاصه غیر دائم و متغییر با زمان باعث شده است تا...