1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و کنترل ارتعاشات ورقهای مرکب لایه ای مستطیلی مستقر بر بستر ویسکوالاستیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارتعاش اجباری ، ورق مستطیلی کامپوزیتی ، بستر ویسکوالاستیک ، کنترل کننده فازی
سال 1393
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، فاطمه روغنی شهرکی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه تحلیل ارتعاش آزاد و اجباری ورقهای مستطیلی مرکب لایه ای مستقر بر بستر الاستیک پسترناک با دولایه پیزوالکتریک، بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی مورد بررسی قرار گرفته است.با به کارگیری روش انرژی ریلی_ ریتز و حل مسئله مقادیر ویژه، فرکانسهای طبیعی ورق ارتوتروپیک مستقر بر بستر الاستیک پسترناک به دست آمده است. پاسخ ارتعاش اجباری ورق به دست آمده و با استفاده از روش های کنترلی فازی ، LQR وLQG ا کنترل شده است. متغیرحالت سیستم کنترلی، جابجایی ناشی از چهارمد اول ارتعاشی میباشد.