1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مستطیلی پیزوالکتریک هدفمند با بکارگیری تئوری الاستیسیته غیر محلی تغییر شکل برشی مرتبه اول
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، غیر محلی، پیزوالکتریک، هدفمند
سال 1395
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، علی سیاه پوش

چکیده

در این مقاله ارتعاش آزاد نانو ورق مستطیلی پیزوالکتریک هدفمند با بکارگیری تئوری الاستیسیته غیر محلی تغییر شکل برشی مرتبه اول (میندلین) مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی ماده هدفمند از ترکیب دو ماده پیزوالکتریک PZT-4 و PZT-5H تشکیل گردیده است. با در نظر گرفتن فرضیات تنش صفحه ای، بر اساس تئوری الاستیسیته غیر محلی تغییر شکل برشی مرتبه اول (میندلین)، و با بکارگیری اصل همیلتون معادلات دیفرانسیل کوپل حاکم بر رفتار ارتعاشی نانو ورقهای مستطیلی پیزوالکتریک هدفمند استخراج گردیده است. برای بدست آوردن پاسخ فرکانسی نانو ورق مستطیلی از حل دقیق ناویر استفاده شده است. در نهایت تاثیر پارامترهای مقیاس کوچک و شاخص گرادیان ماده هدفمند روی شکل فرکانس اول نانو ورق مستطیلی پیزوالکتریک هدفمند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.