1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل ارتعاشی ورق های مستطیلی ساندویچی با هسته سیال مگنتورئولوژیکال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کنترل ارتعاش، ورق های ساندویچی مستطیلی، سیال مغناطیسی، تئوری های اصلاح شده نمایی
سال 1399
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد مشاور)، منوچهر محمدی تلخاب(دانشجو)

چکیده

درپایان نامه حاضر، ورق های ساندویچی حاوی سیال مغناطیسی در هسته، امروزه به عنوان یک سازه هوشمند مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به دلیل قابلیت تغییرات سریع ویسکوزیته سیال موجود در هسته، این سازه می تواند در کنترل ارتعاشات و مستهلک کردن انرژی مورد استفاده قرار گیرد. در پژوهش حاضر یک ورق ساندویچی حاوی سیال مغناطیسی در هسته و با رویه های کامپوزیتی مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است. معادلات حاکم بر ارتعاش آزاد این سازه بر مبنای روش عددی گلرکین و به کمک نرم افزار متمتیکا حل می گردد. نتایج بیانگر آن است که تاثیرپذیری فرکانس و ضریب استهلاک مودال به عنوان دو پارامتر اصلی در تحلیل رفتار ارتعاشی این سازه، تحت عوامل مختلفی نظیر شدت میدان مغناطیسی و ضخامت سیال در هسته، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که افزایش شدت میدان مغناطیسی باعث افزایش فرکانس و ضریب استهلاک نظیر هر مود می شود. هم چنین افزایش ضخامت سیال تاثیر مستقیمی بر افزایش ضریب استهلاک و کاهش فرکانس دارد.