1403/01/26
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت کمانش و ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی در محیط حرارتی و با در نظر گرفتن اثر سطح با بکارگیری تئوری غیر محلی اصلاح شده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ورق تابعی مدرج، تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش، اثر سطح، تئوری الاستیسیته ی سطح، تئوری الاستیسیته ی غیر محلی، آنالیز حساسیت، تئوری های تغییر شکل برشی اصلاح شده
سال 1398
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد مشاور)، محسن قاسمی(دانشجو)

چکیده

در پایان نامه حاضر، آنالیز حساسیت ارتعاش آزاد و کمانش نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح در محیط حرارتی بررسی شده است. میدان جابجایی با بکارگیری تئوری های تغییر شکل برشی اصلاح شده بدست آمده اند. در این تئوری ها بر خلاف تئوری کلاسیک ورق ها اثر اینرسی دورانی و تغییر شکل های برشی عرضی در نظر گرفته شده است و از توابع مختلف مانند توابع نمایی، مثلثاتی، هایپربولیکی و پارابولیکی جهت در نظر گرفتن این اثرات در راستای ضخامت استفاده شده است. از تئوری الاستیسیته ی غیر محلی و تئوری الاستیسیته ی سطح به ترتیب جهت در نظر گرفتن اثرات غیر محلی و اثرات سطح بهره گرفته شده است. همچنین خواص مواد به طور پیوسته در راستای ضخامت بر اساس مدل موری-تاناکا تغییر می کند. برای نشان دادن دقت روابط حاصل، نتایج ارائه شده در این پایان نامه با نتایج منتشر شده در مقالات معتبر مقایسه شده است. درنهایت اثر پارامتر های مختلف از جمله تنش باقیمانده سطح، ثوابت الاستیسیته ی سطح، چگالی سطح، نسبت عرض به طول، نسبت ضخامت به طول، اندیس توانی، پارامتر غیر محلی و تغییرات دما بر روی فرکانس طبیعی و بار بحرانی کمانش سیستم بررسی می گردد.