1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
پاسخ ضربه الاستو-پلاستیک ورق مستطیلی ساندویچی با هسته آگزتیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ضربه الاستو-پلاستیک، ضربه سرعت پایین، ارتعاش اجباری، ارتعاش آزاد، ماده آگزتیک، نسبت پوآسون منفی، فرکانس طبیعی، شکل مود، ورق ساندویچی، تئوری مرتبه بالای پارابولیکی، روش گلرکین.
سال 1401
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، پژمان مهدیان فر(دانشجو)

چکیده

پاسخ ورق ساندویچی سه لایه با هندسه مستطیل تحت ضربه الاستو-پلاستیک با سرعت ضربه زننده پایین مورد تحلیل قرار گرفته است. هسته ورق از جنس ساختار آگزتیک می باشد که با لایه هایی از جنس ماده ایزوتروپیک احاطه شده است. به منظور مطالعه ضربه، پژوهش حاضر در دو بخش ارتعاش آزاد و اجباری تحت شرایط مرزی ساده انجام پذیرفته است که در بخش نخست تاثیر نسبت ضخامت به طول ورق، نسبت عرض به طول ورق، زاویه و مولفه های هندسی سلول آگزتیک برروی مقادیر فرکانس طبیعی تعیین می گردند. بخش دوم به ضربه توسط یک گوی کروی فلزی اختصاص یافته که با اعمال برورق، تغییر شکل ایجادشده در ورق در سه مرحله الاستیک، پلاستیک و بازگشت بررسی می شود. تاثیر سرعت، شعاع و محل برخورد گوی در کنار تاثیر مولفه های هندسی ورق و سلول آگزتیک برروی جابه جایی ورق در محل برخورد، نیروی تماسی، تقرب و مدت زمان هر یک از مراحل سه گانه شرح داده می شوند. به منظور بدست آمدن معادلات حاکم در مرحله ارتعاش آزاد از تئوری مرتبه بالای برشی پارابولیکی به کمک اصل همیلتن بهره برده شده-است که این معادلات به کمک روش گلرکین حل می شوند. دقت نتایج به کمک سایر مطالعات و نرم افزار آباکوس صحت سنجی شده اند. محل برخورد گوی تاثیری در مقدار جابه جایی ورق در همان نقطه نداشته-است ولی با افزایش سرعت و شعاع گوی ضربه زننده مقدار جابه جایی ورق افزایش خواهد یافت. نیروی تماسی و زمان طی شده در هر سه مرحله با تغییر زاویه سلول اگزتیک از 30- تا 60- کاهش می یابند درحالی-که میزان جابه جایی ورق درجهت عکس افزایش می یابد. نیروی تماسی رابطه مستقیمی با نسبت طول های سلول آگزتیک دارد، در حالی که میزان جابه جایی محل برخورد با افزایش ضخامت سلول در طول واحد، کاهش می یابد. زمان طی شده در فرایند وابستگی به هیچ یک از دو مولفه هندسی سلول آگزتیک ندارد. داشتن مقادیر فرکانس طبیعی یکسان در ورق هایی با شرایط هندسی و مکانیکی مختلف امکان پذیر است.