1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاش خارج از صفحه ی لوله های نانو کربنی تک جداره با استفاده از تئوری های غیر محلی الاستیسیته
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
لوله ی نانو کربنی؛ ارتعاش خارج از صفحه؛ تئوری های غیر محلی؛ فرکانس های لاو و ریلی
سال 1383
پژوهشگران محمد خدادادی ، کوروش خورشیدی ، تهمورث عسگری

چکیده

در این مقاله ارتعاش خارج از صفحه ی لوله های نانو کربنی تک جداره (20/00) با استفاده از تئوری گرادیان تنش، تئوری گرادیان کرنش و تئوری کانتینیوم کلاسیک، مورد بررسی قرار می گیرد. به دلیل نازک بودن پوسته ی سیلندری شکل فرض تنش صفحه ای برای پوسته ی سیلندری شکل در نظر گرفته شده است. برای محاسبه ی فرکانس های طبیعی از روش انرژی استفاده گردیده است. نشان داده می شود که فرکانس مدهای ریلی و لاو ارتعاش خارج از صفحه که توسط تئوری گرادیان تنش و تئوری گرادیان کرنش محاسبه شده است تنها بوسیله ی یک ضریب از تئوری کانتینیوم کلاسیک متفاوت شده اند. که این ضریب برای تئوری های گرادیان تنش و گرادیان کرنش متفاوت است. در آخر نتایج بدست آمده برای فرکانس ریلی در این مقاله با نتایج ارائه شده در مراجع اعتبار سنجی گردیده شده است.