1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی خستگی کم چرخه مخازن تحت فشار تحت بارهای دینامیکی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
تخمین عمر، رچتینگ، شیک دان، بارگذاری سیکلی، دایرکت سیکلیک
سال 1394
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری ، سید علیرضا مصطفوی ، کوروش خورشیدی

چکیده

در سالهای اخیر موضوع رقابت و حساسیت در عمل کرد بسیاری از اجزای سازه ای موجب شده موضوع تخمین عمر سازه در کانون توجه مهندسان طراح قراد گیرد. در رویکرد مرسوم به منظور تعیین اجزای سازه ای به دست آوردن نمودارهای N-S ضروری است. در این رویکرد آزمایش ها باید به گونه ای تعریف گردد که قطعه مورد نظر مطابق واقع تحت بار و شرایط مرزی قرار گیرد که در بیشتر موارد بسیار وقت گیر و هزینه بر می باشد. علاوه بر این در برخی موارد آزمایش تحت شرایط واقعی امکان پذیر نیست. دراین تحقیق فرآیند سخت شوندگی سیکلی برای یک مخزن تفنگ گازی شبیه سازی گردید ...