1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر ابعاد پره ی صلب مستطیلی بر پارامترهای ارتعاشی یک صفحه ی مستطیلی از جنس مواد هدفمند در برهم کنش با سیال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارتعاش آزاد، مواد هدفمند، ورق های مستطیلی، فرکانس طبیعی
سال 1396
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، فاطمه هاشمیان(دانشجو)

چکیده

در این پروژه ارتعاش آزاد ورق مستطیلی از جنس مواد هدفمند (FGM)، موردبررسی قرارگرفته است. ورق موردنظر در تماس با مخزن حاوی سیال غیر ویسکوز، غیر چرخشی و غیرقابل تراکم است. پره ی صلب عمودی در مخزن مستطیلی مستقرشده است. شرط مرزی ورق مستطیلی کاملاً گیردار است. روش اجزا محدود جهت به دست آوردن فرکانس طبیعی ورق در دو حالت با پره صلب و بدون آن استفاده شده است. سپس نتایج تحلیل حاصله با نتایجی که در مراجع ارائه گردیده است مقایسه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، اضافه کردن پره ی صلب سبب افزایش فرکانس طبیعی ورق می شود، همچنین ابعاد پره صلب (ارتفاع) فرکانس طبیعی ورق افزایش می یابد.