1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی عددی و بهبود عملکرد ترموول ها با هندسه های مختلف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ترموول، ارتعاشات القایی سیال (FIV)، تعامل سیال و سازه (FSI)، بهینه سازی
سال 1398
پژوهشگران رفعت محمدی(استاد راهنما)، سید ایمان مولایی نسب(دانشجو)، حامد صفی خانی(استاد راهنما)، کوروش خورشیدی(استاد مشاور)

چکیده

ترموول ها سازه هایی توخالی، استوانه ای شکل و فلزی هستند که در بخش فرآیند و صنایع پتروشیمی جهت محافظت از سنسورها در برابر جریان سیال استفاده می شوند. نیروهای وارد شده از طرف سیال منجر به ارتعاشات در این قطعه (FIV) می شود. تجربه استفاده گسترده از این قطعه در طول سالیان مختلف، اهمیت توجه به طراحی مکانیکی این قطعه را نشان می دهد. در این تحقیق ابتدا روابط موجود در استاندارد ASME برای انواع مختلف این قطعه ارائه شده و با بررسی میزان تنش ها و ارتعاشات وارد شده به ترموول از طرف سیال، به روش انتخاب و طراحی درست ترموول ها اشاره می شود. همچنین عوامل اثرگذار در انتخاب بهینه ترموول ذکر گردیده و میزان اثرگذاری آن ها بر مقادیر تنش و ارتعاشات ذکر می گردد. در پایان با استفاده از روش تعامل سیال و سازه، طراحی جدیدی از ترموول ها جهت استفاده در صنایع پیشنهاد شده و میزان اثرگذاری و کارایی آن در جهت کاهش تنش ها و میزان ارتعاشات بررسی می شود.