1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی مرکب لایه ای در تماس با سیال محدود مغشوش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، مهدی به زارع آرانی

چکیده

تحلیل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی مرکب لایه ای در تماس با سیال محدود مغشوش