1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تجربی ارتعاش آزاد ورق مستطیلی در تماس با سیال با آزمایشات آکوستیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آکوستیک، صوت، طیف فرکانسی، فشار آکوستیکی
سال 1394
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، فهیمه اکبری فراهانی ، مجید لشگری ، حسن مرادزاده

چکیده

آکوستیک یکی از شاخه های علم فیزیک است و موضوع آن بررسی موج های مکانیکی در گازها، مایع ها و جامد ها، از جمله نوسان ها، صوت، فراصوت و فروصوت است .این موج های مکانیکی به دلیل ارتعاش در یک منبع ایجاد می شوند. هنگامی که جسمی به ارتعاش در می آید، فضای اطراف خود را آشفته کرده و باعث تغییر مقدار فشار در اطراف خود می شود. به بیان دیگر اجسام مرتعش به واسطه ی حرکتی که دارند فضای اطراف خود را وادار به حرکت می نمایند. این آشفتگی ها به صورت امواجی در محیط منتشر می شوند. انتشار این امواج باعث تغییر در فشار محیط می شود. با بررسی این امواج منتشره و تغییرات مقدار فشار می توان به خصوصیات دینامیکی منبع مرتعش اشاره نمود. از جمله ی این خصوصیات، می توان به مقادیر فرکانس های ارتعاشی منبع مرتعش اشاره نمود که از طریق بررسی طیف فرکانسی صوت حاصل از نوسان جسم می توان به آنها دست یافت. در این مقاله چهار ورق مستطیلی با ابعاد و شرایط مرزی چهارطرف گیردار مورد آزمایش قرار داده شده است. هر کدام از این ورق ها به یک مخزن فولادی صلب متصل شده است. درون مخزن تا ارتفاعی مشخص سیال مورد نظر ریخته شده است و توسط یک نیروی ضربه ای ورق مستطیلی تحریک می شود. از فشار آکوستیکی ثبت شده توسط میکروفون برای به دست آوردن فرکانس طبیعی ورق استفاده شده است و در نهایت تأثیر ارتفاع سیال بر فرکانس طبیعی ورق مورد بررسی قرار داده شده است.