1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مرکب مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری غیر محلی نمایی تغییر شکل برشی دریک محیط حرارتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نانو ورق مستطیلی؛ مواد تابعی هدفمند؛ تئوری تغییر شکل برشی نمایی؛ محیط حرارتی؛ اصل همیلتون
سال 1396
مجله نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري كامپوزيت
شناسه DOI
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، ابوالفضل فلاح ، علی سیاه پوش

چکیده

در این مقاله تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مرکب مستطیلی تابعی هدفمند در محیط حرارتی بررسی شده است. برای به دست آوردن فرکانس طبیعی نانو ورق مرکب از تئوری الاستیسیته ی غیر محلی بر پایه ی تئوری تغییر شکل برشی نمایی استفاده شده است. در تئوری تغییر شکل برشی نمایی، تابع نمایی در راستای ضخامت، برای در نظر گرفتن تاثیرات تغییر شکل برشی عرضی و اینرسی دورانی به کار می رود. از تئوری الاستیسیته غیر محلی جهت در نظر گرفتن پارامتر مقیاس طول کوچک نانو ورق تابعی هدفمند استفاده شده است. حرارت در سطوح ورق ثابت در نظر گرفته شده است. خواص مواد وابسته به دما و در راستای ضخامت بر اساس قانون توزیع توانی تغییر می کند. معادلات حرکت با بکارگیری اصل همیلتون به دست می آیند. به منظور اعتبار سنجی روش حاضر مقایسه ای بین نتایج حاصله و نتایج سایر مقالات در دسترس انجام می شود. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل پارامتر غیر محلی، ضریب نسبت حجمی توانی، نسبت عرض به طول، نرخ ضخامت به طول و دماهای سطح مختلف بر نانو ورق مستطیلی تابعی هدفمند در محیط حرارتی ارایه شده و جزییات مورد بحث قرار گرفته اند.