1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتعاش نانو ورق ساندویچی با هسته ی مگنتورئولوژیکال تحت تأثیر نیروی آیروالاستیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تحلیل ارتعاشات، ورق پیزوالکتریک، تئوری تغییر شکل برشی اصلاح شده، آیروالاستیسیته، مگنتورئولوژیکال
سال 1400
پژوهشگران پرنیا محبی منش(دانشجو)، کوروش خورشیدی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش با توجه به اهمیت و گسترش کاربرد مواد هوشمند ازجمله مواد پیزوالکتریک، مطالعه ای بر رفتار ارتعاشی ورقهای ساندویچی با ورق پیزوالکتریک و هسته ی مگنتورئولوژیکال در شرایط مرزی ساده انجام شده است. برای حل مسئله از تئوریهای برشی اصلاحشده )نمایی، هایپربولیکی و...( استفادهشد ه است.. مسئله تعریف شده در این پژوهش با استفاده از اصل همیلتون و روش حل گلرکین، حل شده است. برای نشان دادن دقت روابط حاصلشده، برای اعتبارسنجی نتایح بدست آمده را با مقالات معتبر مقایسه کرده ایم. و درنهای تاثر ابعاد هندسی ورق، بار الکتریکی، عمق سیال، فشار آیرودینامیکی، شرایط مرزی و نوع توزیع تغییرهای برشی عرضی در راستا ی ضخامت بر فرکانسها، شکل مودها و پایداری سیستم بررسی میگردد و از نتایج حاصله میتوان به اثر افزایش ضخامت سیال اشاره کرد که ابتدا فلاتر را تسریع کرده ولی در ضخامتهای بالا با تنظیم پارامترهای مربوط میتوان از وقوع فلاتر جلوگیری کرد .