1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و بهینه سازی عملگر خطی vcm با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عملگر خطی، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک
سال 1395
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، سید محمد رضا موسوی ، احسان منصوری

چکیده

در این تحقیق طراحی و بهینه سازی یک عملگر خطی vcm با بکار گیری الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای یک عملگر خطی در راستای بهره وری حداکثری، می توانند نسبت به آن پارامتری که برای استفاده کاربر، بسیار مهم می باشد، بهینه شوند. در این تحقیق، پارامتر مورد نظر نیروی عملگری موتور vcm می باشد که سایر پارامترها نسبت به آن بهینه می شوند. بدین منظور در ابتدا معادلات حاکم بر رفتار دینامیکی این عملگرها بدست آمده است، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پارامترهای ابعادی و غیر ابعادی عملگر از قبیل طول آهنربا، ضخامت آهنربا، طول و ضخامت فاصله هوایی، شعاع هسته ی داخلی، شعاع سیم پیچ، شعاع بدنه ی بیرونی، ضخامت بدنه ی بیرونی، ضخامت انتهای بدنه و جریان با هدف ایجاد نیروی عملگری 100 نیوتن، بهینه سازی شده اند. جهت اعتبار دهی محاسبات، نمونه ای از عملگر خطی با ابعاد بهینه سازی شده، در نرم افزارهای مدلسازی Femm و Ansys Maxwell شبیه سازی گردیده است.