1403/01/31
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کمانش نانو ورق هدفمند تک جهته مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اثر سطح کمانش نانو ورق تابعی مدرج تئوری الاستیسیته‌ی سطح تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی
سال 1402
مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
شناسه DOI
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، محسن قاسمی ، مهدی بهرامی

چکیده

در مقاله حاضر، کمانش نانو ورق‌های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بررسی شده است. به منظور تعریف خواص مواد از مدل موری-تاناکا بهره برده شده است که بر اساس این مدل خواص به طور پیوسته در راستای ضخامت تغییر می‌کند. میدان جابجایی با استفاده از تئوری‌های تغییر شکل برشی اصلاح‌شده بدست آمده‌اند که در این تئوری‌ها بر خلاف تئوری کلاسیک ورق‌ها اثر اینرسی دورانی و تغییر شکل‌های برشی عرضی در نظر گرفته شده است. جهت در نظر گرفتن اثرات مذکور از توابع مختلف مانند توابع نمایی، مثلثاتی، هایپربولیکی و پارابولیکی در راستای ضخامت بهره گرفته شده است. برای در نظر گرفتن اثرات غیر محلی و اثرات سطح به ترتیب از تئوری‌های الاستیسیته‌ی غیر محلی و تئوری الاستیسیته‌ی سطح استفاده شده است. معادلات حاکم بر حرکت با استفاده از اصل همیلتون بدست آمده‌اند و از روش حل گلرکین جهت حل این معادلات استفاده شده است. برای بررسی صحت نتایج به دست آمده، نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج منتشر شده در مقالات معتبر مقایسه شده است. درانتها اثر پارامتر‌های مرتبط با اثر سطوح مانند تنش باقیمانده سطح، ثوابت الاستیسیته‌ی سطح و همچنین پارامتر‌هایی مانند نسبت ضخامت به طول، نسبت عرض به طول، اندیس توانی، پارامتر غیر محلی بر روی بار بحرانی کمانش سیستم بررسی می گردد.