1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عددی ارتعاشات آزاد پوسته ی استوانه ای سه لایه با هسته آگزتیک با استفاده از تئوریهای تغییرشکل برشی مرتبه بالا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ارتعاشات آزاد؛ پوسته استوانه ای آگزتیک؛ ضریب پواسون منفی؛ تئوریهای تغییرشکل برشی مرتبه بالا.
سال 1400
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، صادق زبید

چکیده

در این مقاله، ارتعاشات آزاد پوسته ی استوانهای سه لایه با هسته ی آگزتیک (ضریب پواسون منفی) مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر حرکت سازه بر اساس تئوریهای تغییرشکل برشی مرتبه بالا استخراج شده اند. پوسته ی استوانه ای مذکور شامل سه لایه میباشد که رویه های فوقانی و تحتانی به صورت ایزوتروپیک از جنس آلومینیوم فرض شده اند و هسته دارای ساختار لانه زنبوری درونرو (ضریب پواسون منفی) از همان جنس آلومینیوم میباشد. شرایط مرزی برای حالت پوسته ی استوانه ای دوسر ساده و حالت پوسته ی استوانه ای دو سر گیردار بررسی شده است. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون استخراج گردیده و فرکانسهای طبیعی سیستم با استفاده از روش باقیمانده وزنی گالرکین بدست آمده اند. به منظور اعتبارسنجی روش حل و تئوریهای استفاده شده در کار حاضر، ازگزارشهای موجود در برخی از مقالات استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ی دقت خوب تئوری های استفاده شده در این پژوهش می باشند. در پایان تاثیر ضخامت هسته و زاویه سلول واحد درونرو بر فرکانسهای طبیعی سیستم در قالب نمودارهایی ارائه شده اند.