1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاش آزاد ورق مستطیلی مرکب چند لایه مستقر بر بستر الاستیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فرکانس طبیعی؛ ورق مستطیلی مرکب ؛ بستر پسترناک؛ ریلی- ریتز
سال 1383
پژوهشگران علی بخششی ، کوروش خورشیدی

چکیده

در این مقاله ارتعاش آزاد ورق مستطیلی مرکب چند لایه در بستر الاستیک مورد بررسی قرار می گیرد. جهت تقریب جابحایی های ورق با فرض تئوری مرتبه اول برشی از توابع سعی هارمونیک مثلثاتی استفاده شده است که شرایط مرزی تکیه گاه ساده را ارضاء می نمایند. برای دستیابی به فرکانس طبیعی از روش انرژی ریلی- ریتز بر مبنای انرژی پتانسیل کمینه استفاده می گردد. به منظور بررسی دقت روش به کار رفته نتایج عددی با نتایج دقیق موجود در مراجع مقایسه می گردد. در نهایت تاثیر پارامترهای نسبت طول، نسبت ضخامت ورق ،تعداد لایه های ورق و ضرایب سفتی بستر الاستیک روی فرکانسی طبیعی ورق مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.