1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل دقیق ارتعاشات آزاد ورقهای قطاعی ایزوتروپیک با بکارگیری تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، علی بخششی ، سعید عنصری نژاد

چکیده

تحلیل دقیق ارتعاشات آزاد ورقهای قطاعی ایزوتروپیک با بکارگیری تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول