1403/01/27
کوروش خورشیدی

کوروش خورشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7321-972X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970920600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625720

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کمانش و ارتعاش استوانه ساندویچی با هسته آگزتیک حاوی سیال تحت تاثیر بار شوکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارتعاش آزاد، ارتعاش اجباری، کمانش، پوسته استوانه ای، آگزتیک، بار شوکی، تئوری تغییر شکل برشی اصلاح شده
سال 1401
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، صادق زبید(دانشجو)

چکیده

در پایان نامه حاضر، ارتعاش آزاد، ارتعاش اجباری و کمانش تحت بار محوری پوسته استوانه ای سه لایه حاوی سیال تحت بارگذاری شوکی مورد بررسی قرار گرفته است. لایه وسط پوسته مذکور دارای ساختار شش ضلعی درون رو آگزتیک با ضریب پواسون منفی بوده و لایه های درونی و بیرونی پوسته از جنس مواد ایزوتروپیک فرض شده اند. سیال به صورت غیر قابل تراکم و ایده آل در نظر گرفته شده و از اثرات موج های سطح آزاد سیال صرف نظر گردیده است. پوسته استوانه ای مذکور در راستای شعاعی تحت تحریک شوکی به صورت یکنواخت می باشد و همچنین در راستای محوری تحت بارگذاری استاتیکی یکنواخت درون صفحه ای می باشد. برای مدل سازی فیزیکی مسئله از تئوری های تغییر شکل برشی اصلاح شده مرتبه بالا استفاده شده است. معادلات حاکم بر مسئله مذکور با استفاده از اصل همیلتون استخراج گردیده و به وسیله روش حل باقیمانده وزنی گلرکین حل شده اند. نتایج به دست آمده از تئوری های مورد استفاده در این پژوهش با نتایج منتشر شده در مقالات معتبر و همچنین نتایج حاصل شده از تحلیل المان محدود در نرم افزار آباکوس مقایسه و اعتبار سنجی شده اند. در انتها تاثیر پارامترهای مختلف مانند ابعاد هندسی پوسته استوانه ای، پارامترهای قابل تنظیم هسته آگزتیک، مشخصات سیال و شرایط بارگذاری بر فرکانس های طبیعی، بار بحرانی کمانش و پاسخ زمانی پوسته استوانه ای بررسی گردیده است.