1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی اثر پارامترهای فرآیند روی استحکام مکانیکی در فرآیند ذوب انتخابی لیزر پودر آهن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ذوب انتخابی لیزر، پودر آهن، طراحی آزمایش تاگوچی، ساخت افزودنی
سال 1400
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد راهنما)، میلاد همتی(دانشجو)، علیرضا کاریان(استاد مشاور)

چکیده

تولید قطعات به روش ساخت افزودنی برای ساخت قطعات پیچیده با جنس های مختلف مدت زمان زیادی نیست که استفاده می شود و استفاده از آن بصورت چشمگیری در حال افزایش است.