1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل حساسیت سوبل برای ساخت قطعات با روش مدلسازی رسوب ذوب شده
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روش تولید افزودنی، مدل‌سازی رسوب ذوب شده، آنالیز حساسیت سوبل، زمان چاپ، مصرف انرژی.
سال 1401
پژوهشگران علی نورعلی ، رسول درخشان فرد ، محمد خلیلی ، معین طاهری

چکیده

ساخت قطعات با کیفیت و بازده مناسب بسیار مهم است. در گذشته این اعمال توسط روش‌های قدیمی مانند فرآیند‌های سنتی ریخته‌گری و برش فلز انجام می‌گرفت. در حال حاضر برای رسیدن به کیفیت و بازده بهتر در ساخت قطعات از روش‌های مدرن مانند روش تولید افزدونی استفاده می‌شود. روش مدلسازی رسوب ذوب شده یکی از رایج‌ترین این روش‌ها می‌باشد که در نمونه سازی و تولید سریع کاربرد دارد. مطالعه حاضر با هدف ساخت با اطمینان و بازده بالاتر قطعات انجام شده است. عوامل بسیاری بر روی تولید با مدل بیان شده تاثیر گذار هستند. ارتفاع لایه، چگالی پر، تعداد پوسته، زمان، سرعت پرینت و سرعت پخش از پارامترهایی هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای این منظور یک آنالیز حساسیت سوبل جهت بررسی دقیق نتایج و رسیدن به بهترین زمان چاپ و مصرف انرژی انجام شده است. روش سوبل یکی از بهترین روش‌های تحلیل حساسیت می‌باشد که قابلیت تغییر تمامی پارامترها به طور همزمان را دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، بهترین زمان چاپ و مصرف انرژی (حداقل) با کاهش چگالی پر و افزایش تعداد لایه، افزایش ارتفاع لایه و افزایش سرعت پخش بدست آمد. واضح است که با افزایش چگالی باید حجم بیشتری پر شود که همین امر سبب افزایش زمان چاپ و مصرف انرژی خواهد شد.