1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی و شبیه سازی منیپولیشن میکرو/نانوذرات استوانه ای زبر به وسیله ی میکر.سکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
منیپولیشن، میکروسکوپ نیروی اتمی، مدل سازی دینامیکی، ذرات زبر، میکرو/نانوذرات استوانه ای
سال 1393
پژوهشگران محرم حبیب نژاد کورایم ، هدیه بادکوبه هزاوه ، معین طاهری

چکیده

منیپولیشن، میکروسکوپ نیروی اتمی، مدل سازی دینامیکی، ذرات زبر، میکرو/نانوذرات استوانه ای