1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر پارامترهای مختلف بر جریان نشتی مقره های توزیع برق به روش آنالیز حساسیت ای-فست
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جریان نشتی، پارامترهای مؤثر، آنالیز حساسیت، روش آماری ای-فست
سال 1400
پژوهشگران زهره مرادی ، خسرو خاندانی ، معین طاهری

چکیده

استفاده از انرژی الکتریکی در جوامع امروزی رو به فزونی است. پس از تولید انرژی الکتریکی در یک نیروگاه حرارتی، انتقال آن تا مقصد موضوع مهمی می باشد، که بایستی بدان پرداخته شود. آلودگی مقره ها و ایجاد جریان نشتی، استقامت عایقی فرکانس قدرت مقره را کاهش می دهد، لذا بررسی اثرگذاری پارامترهای مختلف بر مقدار جریان نشتی و بررسی کیفی و کمی اثرات این پارامترها، می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این مقاله به بررسی درصد اثرگذاری چهار پارامتر مختلف اثرگذار، شامل دما، رطوبت نسبی موجود، اشعه ی ماورای بنفش و سرعت وزش باد، بر مقدار جریان نشتی برحسب میلی آمپر، پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع از روش آنالیز حساسیت آماری ای-فست استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیان گر این امر است که به ترتیب پارامترهای دما با 43 درصد تأثیر، رطوبت نسبی با 31 درصد، اشعه ی ماورای بنفش با 17 درصد و سرعت باد با 9 درصد اثرگذاری، پارامترهای مؤثر بر جریان نشتی می باشند.