1403/04/02
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق-کنترل ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: طراحی کنترلگر مقاوم سطح لغزشی برای سامانه های تصادفی کسری
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران (1386 - 1389)
    عنوان رساله: طراحی کنترل ­کننده­ دو درجه آزادی مرتبه­ کسری حذف اغتشاش برای سیستم­های با تأخیر زمانی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Necessary and sufficient conditions for crisp state-feedback design for fuzzy linear systems Razieh Abdollahipour, Nasrin Eisaabadi, Khosro Khandani (2023)
Consensus of Uncertain Multi-Agent Systems under Granular Differentiability Concept Razieh Abdollahipour, Khosro Khandani, Ali Akbar Jalali (2023)
اجماع زمان ثابت در سامانه‌های چند کارگزار تک انتگرالگیر مرتبه کسری حسین زمانی، وحید جوهری مجد، خسرو خاندانی (1402)
Fuzzy consensus of multi-agent systems with granular fuzzy uncertainty in communication topology Razieh Abdollahipour, Khosro Khandani, Ali Akbar Jalali (2023)
A highly chaotic fractional-order system with a four-wing attractor and its synchronization Mohammad Ebrahim Aghili, Khosro Khandani, Majid Parvizian (2022)
طراحی و ساخت دستگاه فتوکپی سه‌بُعدی به روش فتوگرامتری با مکانیزم ربات دلتای خطی حسن مرادزاده، خسرو خاندانی، مسعود رحیمی، افشین مختاری (1401)
Consensus of Uncertain Linear Multi-agent Systems with Granular Fuzzy Dynamics Razieh Abdollahipour, Khosro Khandani, Ali Akbar Jalali (2022)
Hyperbolic observer design for a class of nonlinear systems Majid Parvizian, Khosro Khandani (2021)
طراحی یک کنترلگر مد لغزشی برای سامانه های تصادفی کسری دارای تأخیرحالت خسرو خاندانی، وحید جوهری مجد، مهدیه طهماسبی (1395)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
آرایش زمان مقطوع در سامانه‌های چند کارگزار مرتبه کسری وحید جوهری مجد، خسرو خاندانی، حسین زمانی (1402)
کنترل مهار در سیستم های چندعاملی با عدم قطعیت فازی گرانولی خسرو خاندانی، راضیه عبداللهی پور، نسرین عیسی آبادی (1401)
کنترل اجماع سیستم های فازی گرانولی علی اکبر جلالی، خسرو خاندانی، راضیه عبداللهی پور (1401)
طراحی و ساخت واحد پرینتر سه بعدی در دستگاه فتوکپی سه بعدی خسرو خاندانی، حسن مرادزاده، مسعود رحیمی (1400)
طراحی و ساخت یک دستگاه اسکنر سه بُعدی در دستگاه فتوکپی سه بُعدی خسرو خاندانی، حسن مرادزاده، افشین مختاری (1400)
طراحی کنترل کننده پیش بین با میراگرجرمی تنظیم شونده فعال جهت کنترل ارتعاشات برج توربین بادی خسرو خاندانی، امیرحسین ابوالمعصومی، مهدی سلیمانی، مجید ابراهیمی مجد (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • کنترل تصادفی
  • سیستم های فازی
  • کنترل مشارکتی
  • سیستم های چندعاملی
بیشتر