1403/01/29
خسرو خاندانی

خسرو خاندانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000217623541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35753283400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625324

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل و بهره برداری از مزارع بادی متصل به شبکه مشکلات اصلی، راه حل های موجود و چالش های پیش رو
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
کنترل پیش بین، مزراع بادی متصل به شبکه، بهره برداری از مزارع بادی
سال 1400
پژوهشگران مزدک عبادی ، خسرو خاندانی

چکیده

اتصال نیروگاه های بادی به سیستم های قدرت در حال و آینده با چالش های متعددی روبروست. از آن جمله می توان به ماهیت تصادفی سرعت و توان نیروگاه بادی در مقابل ملزوماتو سیستم قدرت از جمله قابلیت اطمینان فرکانس، ولتاژ، هارمونیک ها، امنیت شبکه و ... اشاره کرد. بنابراین تامین مقدار قابل توجهی از انرژی توسط نیروگاه های بادی مستلزم استفاده از کنترل کننده های پیشرفته ای است که الزامات هر دو سمت اتصال (نیروگاه بادی و شبکه) را تامین کند. این توصیف، هدف از توسعه کنترل را از یک توربین بادی به یک مزرعه بادی شرح می دهد. برای پیاده سازی تکنولوژی های کنترل مزارع بادی، باید کنترل توان اکتیو و راکتیو تعداد زیادی از تورین های بادی از طریق تغییر ساختار و مدیریت آنها در دسترس باشد. اصلی ترین هدف کنترلی افزایش قابلیت تطبیق پذیری مزارع بادی با دیگر منابع تولید انرژی در شبکه، به هدف افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت توان بخصوص در برابر نوسانات باد است. برای این هدف، کنترل تک تک توربین های بادی بصورت مجزا، برای مزارع با سطح توان بالا مناسب نخواهد بود. این کتاب ابتدا برخی مشکلات اصلی در زمینه کنترل انرژی بادی را در چهارچوب بهره برداری از سیستم قدرت بیان می کند. پس از یک مرور کلی بر اهداف مورد انتظار در زمینه بهره برداری و اتصال به سیستم قدرت، این کتاب یک فصل را به هر یک از این موضوعات اختصاص می دهد: کنترل غیر خطی تطبیق پذیر یک توربین بادی تنها، مدل تقریبی یک توربین بادی برای کنترل توان یک مزرعه بادی، روش های امروزی برای طراحی و تحلیل کنترل کننده ها در سطح مزرعه بادی (دو فصل)، و کنترل انرژی جنبشی ذخیره شده در مزرعه بادی برای پایداری گذرای فرکانس و چالش های پیش روی آن. بر خلاف رشد سریع کاربرد انرژی بادی در جهان، تکنولوژی های کنترل مزارع ادی هنوز در مراحل ابتدایی است. این کتاب در درجه اول تلاش دارد مشکلات اساسی را که در بهره برداری از مزارع بادی و اتصال آنها به شبکه قدرت رخ می دهد به مهندسین/محققین کنترل که تلاش دارند روش های کنترلی مورد نظر خود را پیاده کنند نشان دهند. بعلاوه اعمال راه حل های موجود به چالش هایی که در کتاب مطرح می شود به محققین/مهندسین کمک می کند از مزایای انرژی بادی بهره بیشتری ببرند. ما امیدواریم این کتاب مورد توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد و بتواند هماهنگی خوبی بین مهندسین ا