1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر پارامترهای ورودی بر ارتفاع، پهنا و عمق نفوذ گرده جوش در جوشکاری MIG با استفاده از روش آماری سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جوشکاری MIG، رگرسیون خوشه ای، آنالیز حساسیت، روش آماری سوبل
سال 1399
پژوهشگران مهدی میرزالو ، فاطمه فریدونی ، معین طاهری

چکیده

از روش جوشکاری با گاز محافظ بی اثر در فلزاتی همچون آلومینیوم، فولاد زنگ نزن و مس استفاده می گردد. در این فرآیند به منظور محافظت از فلز جوش و مذاب از گازهای بی اثر استفاده شده است. از کاربردهای این روش جوشکاری می توان در صنایع کشتی سازی، لوله ها و مخازن و صنایع هواپیمایی اشاره نمود. از مهم ترین عواملی که بر کیفیت این نوع جوشکاری تأثیر می گذارد، هندسه گرده جوش است، که شامل پارامترهایی چون ارتفاع، پهنا و عمق نفوذ گرده جوش است. در این مقاله به منظور بهبود کیفیت جوش تأثیر پارامترهای ورودی همچون سرعت جوشکاری، ولتاژ، نرخ تغذیه سیم، نرخ شارش گاز، فاصله صفحه نازل و زاویه مشعل بر روی پارامترهای خروجی همچون ارتفاع، پهنا و عمق نفوذ جوش مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون خوشه ای و آنالیز حساسیت به روش آماری سوبل، نقش پارامتر ولتاژ بر روی ارتفاع و پهنای گرده جوش و سرعت جوشکاری بر روی عمق نفوذ جوش به عنوان مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار مشخص گردیده است.